Collectieve zorgverzekering

Een goede zorgverzekering is belangrijk. De Gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest bieden een collectieve ziektekostenverzekering aan voor inwoners met een laag inkomen. U bent dan beter verzekerd voor minder geld.

De verzekering is afgesloten bij verzekeringsmaatschappij Zilveren Kruis Achmea en is niet alleen bedoeld voor bijstandsgerechtigden, maar voor alle inwoners waarvan het inkomen niet meer bedraagt dan 115 procent van de geldende bijstandsnorm. Het voordeel van deze collectieve verzekering is de lagere premie voor basis- en aanvullende verzekering en een op minima toegesneden (uitgebreider) vergoedingenpakket.

Wilt u gebruikmaken van de verzekering of informatie? Neem contact op met Uitvoeringsorganisatie BBS.