Leidraad fysieke leefomgeving

De openbare ruimte waar iedereen gebruik van maakt, wijzigt voortdurend. Bijvoorbeeld door het dagelijks onderhoud van de gemeente, maar ook door ruimtelijke ontwikkelingen. Er worden woonwijken ontwikkeld of hele straten gereconstrueerd. De ene keer wordt de openbare ruimte groter en een andere keer weer kleiner.

Wat er ook verandert, belangrijk is dat de openbare ruimte leefbaar en beheerbaar blijft. Om dit te bereiken heeft de gemeente de ‘Leidraad Fysieke Leefomgeving’ opgesteld.

Leidraad Fysieke Leefomgeving

De ‘Leidraad Fysieke Leefomgeving’ is een document voor de inrichting van de openbare ruimte met het oog op kwaliteit, functionaliteit, gebruik en beheerbaarheid. Deze Leidraad heeft als doel om te inspireren tot het maken van een mooie en goed te beheren leefomgeving. 

Wie kan de Leidraad gebruiken?

De Leidraad is bestemd voor alle initiatieven en ontwikkelingen, van zowel de gemeente als externe, die een (stevige) ruimtelijke impact hebben op en in de openbare ruimte.

Hoe werkt de Leidraad?

De Leidraad is samengesteld op basis van bestaand beleid, richtlijnen en normeringen. Het gaat over materialen in de openbare ruimte, de processen van initiatief tot beheer en de visie op de openbare ruimte in een gebied. Daarnaast gaat de Leidraad over de samenhang met de Omgevingswet.

Leidraad downloaden

Deel 1. Het proces (pdf, 463 KB) 
Dit deel beschrijft de processen rondom ruimtelijke ontwikkelingen, die invloed hebben op de openbare ruimte.

Deel 2. Strategie en uitgangspunten (pdf, 4 MB)
Dit deel met stedenbouwkundige normen, spelregels en beleidskaders is bedoeld als naslagwerk en inspiratiebron voor wie zich bezighoudt met het ontwerpen en inrichten van de openbare ruimte.

Deel 3. Inrichting en materialen (pdf, 3 MB)
Dit deel met technische inrichtingseisen, normeringen en de eisen voor materialisatie is bedoeld als leidraad en kader voor wie tot in detail betrokken is bij de inrichting van de openbare ruimte.

De documenten zijn niet toegankelijk voor mensen met een (visuele) beperking. Heeft u problemen met het lezen van de informatie? Neem dan contact met ons op.