Milieumelding bedrijven (AIM online)

Bedrijven die schade kunnen veroorzaken aan het milieu, moeten een milieumelding doen via het Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Het gaat bijvoorbeeld om caf├ęs, restaurants, garages, transportbedrijven, tankstations en winkels.

Milieumelding doen

Een milieumelding doen

Wat u nodig heeft voor de melding, hangt af van het soort en de grootte van het bedrijf:

  • een akoestisch rapport
  • een bodemonderzoeksrapport
  • een geurrapport
  • een energierapport
  • een plattegrond
  • een bedrijfsplan waarin u de bedrijfsactiviteiten toelicht

Als uw bedrijf in de gemeente Soest is gevestigd, doet u uw melding via de Activiteitenbesluit-Internet-Module (AIM) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Omgevingsvergunning milieu

Sommige bedrijven belasten het milieu aanzienlijk. Zij hebben niet genoeg aan een milieumelding en moeten een omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen. En een klein aantal bedrijven hoeft helemaal niets te doen. Op de website van het omgevingsloket online kunt u controleren of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen.

Wie overlast heeft van een bedrijf, kan dit melden bij de milieuklachtentelefoon van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. Bijvoorbeeld bij lawaai, stank, stof, water- en bodemverontreiniging.

Toezichthouders gaan na of de overlast inderdaad door het bedrijf veroorzaakt wordt. Vervolgens wordt onderzocht of de overlast binnen de normen van een vergunning valt of niet en of het bedrijf maatregelen kan nemen om overlast te voorkomen of verminderen. De RUD Utrecht kan alleen handhaven als er sprake is van een overtreding.

Voor spoedeisende zaken belt u de milieuklachtentelefoon via telefoonnummer (0800) 022 55 10 (24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar).

Is er geen spoed, maar wilt u wel iets melden of vragen? Maak dan gebruik van het digitale formulier milieuklachten.