Ontheffing aanvragen carbidschieten

Informatie:

Een ontheffing aanvragen is niet meer mogelijk. Aanvragen na 20 november worden niet meer in behandeling genomen. 

Het is mogelijk een ontheffing aan te vragen voor het carbidschietverbod. 

U kunt alleen een ontheffing aanvragen voor 31 december 2022 van 10.00 uur tot 1 januari 2023, 02.00 uur. 

Wij willen dat het carbidschieten veilig gaat en met zo min mogelijk overlast. Zo is bijvoorbeeld de afstand tot woningen en andere geluidsgevoelige locaties geregeld. 

Houdt u rekening met het volgende

 • De persoon die carbid schiet of daarbij helpt is 18 jaar of ouder en is niet onder invloed van alcohol of drugs.
 • De inhoud van de container/bus waarmee geschoten wordt mag maximaal 40 liter zijn.
 • De containers/bussen zijn afgesloten met zacht materiaal, zoals een voetbal. 
 • Het vrije schootsveld moet tenminste 75 meter bedragen. Binnen deze ruimte zijn geen openbare paden of wegen.
 • Carbidschieten mag alleen in de tegengestelde richting van de dichtstbij gelegen woonbebouwing.
 • De locatie waar het carbidschieten plaatsvindt ligt op tenminste: 
  • 75 meter van de woonbebouwing; 
  • 300 meter van medische en zorginstellingen; en 
  • 300 meter van inrichtingen waar dieren worden gehouden. 
 • Toeschouwers mogen niet in de nabijheid van de containers/bussen en niet in de schietrichting komen. Daarom sluit u de omgeving rondom af met linten of vergelijkbaar materiaal.