Werken rond bomen

Bij de uitvoering van werkzaamheden in, rond en met bomen moet u rekening houden met de voorwaarden en eisen die daaraan zijn gesteld. Dit voorkomt overlast en schade aan de boom.

Kwetsbare zone

Om de kwetsbare zone te bepalen, neemt u de kroonprojectie plus 1,5 meter. 

Werkzaamheden en de opslag van materiaal en materieel zijn binnen de kwetsbare boomzone alleen toegestaan met toestemming (goedgekeurd Werkplan).

Randvoorwaarden en eisen

  1. Plaats een niet-verplaatsbare fysieke afscherming rond de boom (minimaal 2 meter hoog) en markeer deze met de weerbestendige poster ‘Kwetsbare boomzone’.
  2. Binnen elke kwetsbare boomzone zijn (tot 1,5 meter buiten de kroonprojectie) de uitvoering van werkzaamheden en de opslag van materiaal en het rijden of parkeren van materieel en voertuigen alleen toegestaan met toestemming via een door de opdrachtgever of directie goedgekeurd werkplan.
  3. Binnen elke kwetsbare boomzone gelden randvoorwaarden die uitgewerkt moeten zijn in het goedgekeurde werkplan. Deze randvoorwaarden worden in de regel opgesteld aan de hand van een Bomen Effect Analyse (BEA).
  4. Het werkplan vermeldt gedetailleerd (per boom) wanneer, op welke wijze, volgens welke randvoorwaarden en met welk materieel en welke hulpmiddelen werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone mogen en moeten worden uitgevoerd.
  5. Werkzaamheden mogen de duurzame instandhouding van de boom nooit in gevaar brengen.
  6. Graafwerkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone zijn uitsluitend toegestaan met toestemming via het goedgekeurde werkplan, zie hierboven punt 2.

Leidraad minimale graafafstanden

stamdiameter minimale graafafstand vanuit het hart van de stamvoet eenzijdige wortelontwikkeling of scheefstaande boom (trekzijde)
20 cm >1,15 m 2,0 m
40 cm >1,50 m 2,5 m
60 cm >1,75 m 3,0 m
80 cm >2,25 m 3,5 m
100 cm >2,50 m 4,0 m
150 cm >3,50 m 5,0 m

Als uitgangspunt wordt de fysieke afscherming rond de boom geplaatst tot buiten de kwetsbare boomzone. Voor opslag, parkeren en transport gelden randvoorwaarden binnen de kwetsbare boomzone. Bijvoorbeeld het plaatsen van drukverdelende rijplaten.

Waarschuwing:

Opgelet

Randvoorwaarden moeten worden uitgewerkt in een goedgekeurd werkplan.

Voor graven, ophogen en bodembewerking gelden randvoorwaarden binnen de kwetsbare boomzone. Bijvoorbeeld minimale graafafstanden en wortelbescherming.

Kabelgoten, mantelbuizen en gestuurd boren bieden soms een goed alternatief. Let bij grond- en graafwerkzaamheden ook op kabels en leidingen (KLIC-melding, WION).

Waarschuwing:

Opgelet

Randvoorwaarden moeten worden uitgewerkt in een goedgekeurd werkplan!

Voor bronbemalingen en veranderingen in de grondwaterstand gelden zowel binnen als buiten de kwetsbare boomzone randvoorwaarden. Bijvoorbeeld het toepassen van een gesloten bronbemaling.

Waarschuwing:

Opgelet

Randvoorwaarden moeten worden uitgewerkt in een goedgekeurd werkplan.

Bodemvreemde gassen en vloeistoffen kunnen grote schade veroorzaken aan de groeiplaats van een boom.

Let op: Houd gassen en vloeistoffen, maar ook cementmolens en (water)afvoeren, op grote afstand van de kwetsbare boomzone.

Het snoeien van bomen is alleen toegestaan met toestemming van de opdrachtgever of directie, ook wanneer er enkel sprake is van een gebroken of beschadigde tak.