Asielzoekerscentrum Kamp van Zeist

Op Kamp van Zeist is sinds medio mei 2023 een tijdelijk asielzoekerscentrum (azc) gevestigd dat plaats biedt aan maximaal 400 personen. Het azc Kamp van Zeist blijft maximaal vijf jaar in gebruik. 

Het terrein wordt na die vijf jaar beschikbaar gesteld voor natuur en recreatie. Kijk voor meer informatie over de toekomstplannen op hartvandeheuvelrug.nl

Asielzoekerscentrum

Op een azc verblijven:

  • Vluchtelingen die nog in asielprocedure zitten.
  • Vluchtelingen die al een verblijfsvergunning (status) hebben ontvangen. Zij zijn dan in afwachting van toewijzing van een woning. 

Bewoners van het azc wonen en leven zelfstandig. Ze doen hun huishouden, brengen hun kinderen naar school en gaan naar gesprekken met de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA), Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en VluchtelingenWerk. Daarnaast bereiden zij zich voor op hun toekomst met programma’s  of vrijwilligerswerk op de locatie.

Vrijwilligers

In en buiten de opvanglocaties voor vluchtelingen zijn veel vrijwilligers actief. Met eigen initiatieven of vanuit organisaties en bedrijven. Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of heeft u ideeën voor activiteiten? Stuur dan een e-mail naar welkominzeist@meanderomnium.nl.

Contact met het COA

Heeft u vragen over het azc? U kunt terecht bij het COA via telefoonnummer 088-715 14 45. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. U kunt ook een e-mail sturen naar fmmzzeistkampweg@coa.nl.