Fletcher hotel

Het Fletcher hotel ‘Het Witte Huis’ aan de Birkstraat is sinds 15 augustus 2023 ingericht als tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen. De noodopvang is een dependance van het AZC Amersfoort. Dat betekent dat de medewerkers van het COA nauw samenwerken. Er is dagelijks professionele begeleiding en toezicht van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

De gemeente, het COA en een klankbordgroep van buurtbewoners houden contact over hoe de opvang verloopt. Kijk voor meer informatie ook op de website van het COA.

Wie verblijven er in de noodopvang?

In de kleine woonunits en op de eerste verdieping van het hotel verblijven momenteel 90 vluchtelingen van verschillende leeftijden, nationaliteiten en gezinssamenstelling. De begane grond van het hotelgebouw zelf is in gebruik als gemeenschappelijke ruimte. De verdeling is afhankelijk van de instroom van vluchtelingen in Nederland. Het COA streeft naar een evenwichtige verdeling in het Fletcher hotel.

De bewoners komen tot rust in de opvang. Ze zijn dankbaar voor de gastvrijheid en ervaren de opvang als zeer prettig. Het COA zorgt voor de dagelijkse begeleiding en 24/7 beveiliging. Er is een divers activiteitenaanbod van Soester organisaties, zoals sport, kookworkshops en taalcursussen. Via de Meedoenbalie van het COA wordt het aanbod afgestemd op de behoefte van de bewoners.

Waarom noodopvang in Soest?

De asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol. Het COA en veel gemeenten zijn hard op zoek naar plekken om vluchtelingen tijdelijk en veilig op te vangen. Ook de gemeente Soest wil daaraan bijdragen. Dat doen we onder andere met noodopvang in het Fletcher hotel.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning voor het tijdelijk gebruiken van het Fletcher Hotel voor de opvang van vluchtelingen is op 17 oktober 2023 verleend door de gemeente aan het COA.  Er zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zijn meegenomen in de afwegingen bij de besluitvorming over de aanvraag omgevingsvergunning.

Belanghebbenden konden tot en met 6 december 2023 bezwaar maken. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

U kunt in ons webarchief alle relevante documenten uit 2023 terugvinden.