Vluchtelingenopvang Kamp van Zeist

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is gestart met noodopvang op het terrein van Kamp van Zeist voor 200 personen. Dit gebeurt in nauwe afstemming met de gemeenten Zeist en Soest. Door de enorme toestroom van vluchtelingen is er op dit moment een groot tekort aan opvangplekken. Hierdoor is een mensonwaardige situatie ontstaan in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Beide gemeenten nemen vanuit humanitair oogpunt hun verantwoordelijkheid voor de oplossing van dit vraagstuk.

Nu noodopvang, straks azc

De gemeenten Zeist en Soest waren al in gesprek met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over een asielzoekerscentrum (azc) op het terrein van Kamp van Zeist. Vooruitlopend is er nu eerst een noodopvang. Deze noodopvang sluit zodra het azc gereed is. Dit is naar verwachting in april of mei 2023. Voor de noodopvang hebben de gemeenten Zeist en Soest goede afspraken gemaakt met het COA over de randvoorwaarden waaronder dit alles kan plaatsvinden, zoals maatschappelijke voorzieningen, leefbaarheid en veiligheid in de omgeving.

Meer informatie