Wilde dieren helpen

Wij willen goed zorgen voor de dieren in onze gemeente. De dieren helpen ons ook. Bijvoorbeeld door zaden te verspreiden, de omgeving schoon te houden en insectenplagen te voorkomen.

Wat doen wij voor wilde dieren en wat kunt u doen?

Diervriendelijk bouwen

Soest wil dat haar gebouwen diervriendelijk zijn. Want gebouwen, huizen en kantoren zijn belangrijk voor dieren. Ze maken bijvoorbeeld een nest onder daken.

Huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen hebben geschikte gebouwen nodig om in te nestelen en te verblijven. De Wet natuurbescherming beschermt deze dieren en hun nest- en verblijfplaatsen. Voor sommige activiteiten heeft u een ontheffing of vergunning nodig.

Rekening houden met dieren bij (ver)bouwwerkzaamheden

Wat kunt u doen?

  • Ga na welke soorten in of om uw huis voorkomen.
  • Plan de werkzaamheden in de periode waarin de dieren het minst kwetsbaar zijn.
  • Neem maatregelen om dieren te beschermen.

Door diervriendelijk bouwen komt er extra ruimte voor deze dieren in onze gemeente. Dit kan door het inmetselen van nestkasten en het vrijlaten van ruimte in de spouwmuur.

De gemeente stelt een soortenmanagementplan op waarin staat welke soorten, waar in Soest voorkomen. We richten ons daarin op de vleermuis, de mus en de gierzwaluw. Ook geven we aanwijzingen over diervriendelijk bouwen/isoleren voor deze soorten.

Wet natuurbescherming

Gaat u buiten aan het werk op plaatsen waar misschien beschermde planten of dieren zijn? U krijgt dan te maken met de Wet natuurbescherming. Volgens deze wet mag u geen schade toebrengen aan vogels en beschermde dieren of planten. In sommige situaties geldt een uitzondering en kunt u een vrijstelling of ontheffing krijgen.

Meer informatie op de website van de Rijksoverheid:Omgevingswet en natuur.

Padden trekken na hun winterslaap richting een poel of sloot om te paren of eitjes af te zetten. Ze worden daarbij regelmatig doodgereden als ze over een weg gaan. De Paddenwerkgroep Soest helpt de dieren met oversteken.

Bijen zijn belangrijk voor mens en natuur. Ze zorgen ervoor dat er veel verschillende planten blijven bestaan. De bijen helpen is heel makkelijk.

Zelf iets doen voor bijen en andere insecten. Dat kan al heel makkelijk.

U kunt bijvoorbeeld:

  • Meer bloemen planten in uw tuin of op uw balkon.
  • Stenen uit uw tuin halen, zodat bijen een holletje in de grond kunnen maken.
  • Een groen dak maken.
  • Een klein bijenhotel ophangen.
  • Een bijenburcht maken.