Verloren of gevonden voorwerp

Heeft u een voorwerp verloren of gevonden? Geef dit dan online door via de website Verloren of Gevonden.

Ga naar verlorenofgevonden.nl

Verloren voorwerp

Staat uw verloren voorwerp op verlorenofgevonden.nl en is het voorwerp afgegeven bij de gemeente? Dan kunt u het voorwerp tijdens de openingstijden van het gemeentehuis zelf komen bekijken. Neem hiervoor eerst telefonisch contact op. Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11.

Gevonden voorwerp

Heeft u een gevonden voorwerp gemeld? Dan kunt u het voorwerp thuis bewaren of afgeven bij de receptie van het gemeentehuis.

  • Meldt de eigenaar zich binnen een jaar? Dan geeft u het voorwerp terug aan de eigenaar.
  • Meldt de eigenaar zich niet binnen een jaar? Dan bent u de nieuwe eigenaar van het voorwerp.

U kunt het voorwerp afgeven bij de receptie tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Een afspraak maken is niet nodig.

  • De gemeente bewaart gevonden voorwerpen met een waarde tot € 450 drie maanden. Daarna wordt het verkocht, hergebruikt of vernietigd, u kunt dan geen eigenaar worden.
  • Voorwerpen met een waarde boven de € 450 worden één jaar bewaard. Na dit jaar kunt u de nieuwe eigenaar worden, mits u dit bij aanlevering aangeeft. U dient het voorwerp binnen één maand op te halen. U neemt hiervoor zelf contact met ons op.

Rijbewijs of reisdocument kwijt of gevonden

Een gevonden rijbewijs of reisdocument mag u niet zelf thuis bewaren. Bent u een rijbewijs of reisdocument verloren?

Lees dan de informatie op de pagina's:

Een gevonden rijbewijs of reisdocument mag u niet zelf thuis bewaren.

U kunt deze afgeven bij de receptie of kosteloos versturen: Gemeente Soest, t.a.v. de afdeling Dienstverlening, team Burgerzaken, Antwoordnummer 120, 3760 VB Soest.

De gemeente vernietigt het document om fraude en misbruik te voorkomen. Meer informatie over fraude en misbruik kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.