Uw woning tijdelijk verhuren

U kunt uw koop- of huurwoning tijdelijk verhuren. U heeft hier een vergunning voor nodig.

Voorwaarden verhuur

De leegstandwet biedt u de mogelijkheid om leegstaande woonruimte in een huis of gebouw tijdelijk te verhuren. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  • de woonruimte staat leeg
  • u bent eigenaar of verhuurder van de woonruimte

Woonruimte die te koop staat mag alleen worden verhuurd als:

  • de woonruimte nog niet bewoond is geweest (nieuwbouw)
  • de eigenaar er zelf twaalf maanden of langer in heeft gewoond voordat het leeg kwam te staan, of
  • de woonruimte de afgelopen tien jaar niet langer dan drie jaar is verhuurd

Huurwoning verhuren

Wilt u een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden tijdelijk verhuren? Dan krijgt u de vergunning voor twee jaar. De vergunning kan steeds met één jaar worden verlengd. De totale lengte van de vergunning is maximaal zeven jaar.

Koopwoning verhuren

Voor woningen die te koop staan, krijgt u een vergunning voor vijf jaar. Dit is de maximale duur van de vergunning.

Gebouw zonder woonbestemming verhuren

Gebouwen zonder woonbestemming mag u maximaal tien jaar verhuren. Heeft u voor het gebruik als woonruimte een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan nodig? De vergunning voor verhuur wordt afgegeven voor de duur van de ontheffing van het bestemmingsplan (met een maximum van tien jaar).

Hoe werkt het?

Om een vergunning aan te vragen, vult u het Aanvraagformulier vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte in. Het ingevulde een ondertekende formulier levert u in bij de receptie van het gemeentehuis of stuurt u op naar:

Gemeente Soest
t.a.v. Vergunning en handhaving
Postbus 2000
3760 CA  Soest

Termijn

De gemeente beslist binnen acht weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd.

Bezwaar en Beroep

U kunt geen bezwaar en beroep indienen tegen de beslissing van de gemeente.

Meer weten?

Op de website van Rijksoverheid vindt u meer informatie over tijdelijke huur of verhuur.