Melding zorg, werk en inkomen

Heeft u een vraag of wilt u ondersteuning op het gebied van zorg, werk en inkomen, dan kunt u terecht bij de gemeente. Gebruik hiervoor het online formulier.

U geeft aan wat uw situatie is en waar u ondersteuning in zoekt. Eén van de medewerkers van de gemeente neemt contact met u op.

Melding zorg, werk en inkomen

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen of dat de veiligheid op andere wijze in gevaar komt door een psychische aandoening. In zo’n geval kan het nodig zijn, dat iemand, die echt geen hulp wil, verplicht geestelijke gezondheidszorg krijgt. Dan kunt u bij het Meld- en Adviespunt Bezorgd een melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz).