Melding zorg, werk en inkomen

Succesvol:

Wachttijd

Het aantal Wmo-meldingen is hoog opgelopen. Vanwege deze drukte bedraagt de wachttijd momenteel ruim twee maanden. Het gaat hierbij onder andere om huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, hulpmiddelen en dagbesteding voor mensen met geheugenproblemen.

Wij vragen uw begrip hiervoor. 

Heeft u een vraag of wilt u ondersteuning op het gebied van zorg, werk en inkomen, dan kunt u terecht bij de gemeente. Gebruik hiervoor het online formulier.

U geeft aan wat uw situatie is en waar u ondersteuning in zoekt. Eén van de medewerkers van de gemeente neemt contact met u op.

Melding zorg, werk en inkomen

Heeft u een vraag over het formulier? Of heeft u een vraag die u niet in het formulier kwijt kunt? Dan kunt u ook bellen. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur via 035-609 34 11.

U kunt ook telefonisch een afspraak maken op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 Soest, ingang Zorg, werk en inkomen. Samen met een medewerker kunt u dan het formulier invullen.

Als u zich bij de gemeente gemeld heeft met een ondersteuningsvraag, dan neemt de gemeente contact met u op voor een gesprek op het gemeentehuis of bij u thuis. In dat gesprek is het doel om te komen tot een gezamenlijk plan. De persoon waarmee u praat, wordt uw vaste aanspreekpunt bij de gemeente, ook wel "de klantregisseur" of "gezinscoach" genoemd. Hij of zij bekijkt samen met u wat u nodig heeft en welke oplossingen er zijn. Daarbij wordt eerst gekeken wat u zelf kunt doen om tot een oplossing te komen, eventueel met hulp van uw omgeving.

Als uw probleem zo niet voldoende opgelost kan worden, kijken we naar de mogelijkheden van algemene voorzieningen zoals een boodschappen- of klussendienst of begeleiding naar werk. Als ook die niet genoeg zijn, dan komt een maatwerk-oplossing in beeld, zoals huishoudelijke hulp, een scootmobiel of gespecialiseerde jeugdhulpverlening. Dan schakelen we samen met u de juiste aanbieder in.

De klantregisseur of gezinscoach is het vaste aanspreekpunt voor u en uw netwerk. En hij of zij zorgt ervoor dat de mensen die u ondersteunen zo goed mogelijk kunnen samenwerken. De klantregisseurs/gezinscoaches zijn mensen met een achtergrond bij zorgorganisaties of mensen die werken op terreinen waar de gemeente al jarenlang uitvoerder is, zoals de Wmo en Werk en Inkomen.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen of dat de veiligheid op andere wijze in gevaar komt door een psychische aandoening. In zo’n geval kan het nodig zijn, dat iemand, die echt geen hulp wil, verplicht geestelijke gezondheidszorg krijgt. Dan kunt u bij het Meld- en Adviespunt Bezorgd een melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz).