Scheiden of partnerschap beëindigen

Een echtscheiding regelt u via de rechter. Hierbij heeft u een advocaat nodig. Een geregistreerd partnerschap beëindigt u via een advocaat of notaris. Heeft u minderjarige kinderen? Dan kunt u het partnerschap alleen via de rechter beëindigen.

Hoe werkt het?

Is bij een echtscheiding de beslissing van de rechter definitief (onherroepelijk)? Dan meldt u dit binnen zes maanden bij de gemeente waar u bent getrouwd. Dit kan schriftelijk. Meestal doet uw advocaat dit.

Bij een geregistreerd partnerschap sluit u een overeenkomst om uit elkaar te gaan. Binnen drie maanden doet uw notaris of advocaat melding bij de gemeente.

Wanneer definitief?

De gemeente waar u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, verwerkt de echtscheiding of beëindiging partnerschap in het register van de burgerlijke stand. Bent u in het buitenland getrouwd? Dan wordt de echtscheiding in Den Haag ingeschreven.

Pas na deze inschrijving is uw huwelijk of partnerschap beëindigd.

Wat heeft u nodig?

Uw advocaat, notaris of uzelf of uw voormalig partner doet melding van de echtscheiding of beëindiging partnerschap. Hier is het volgende voor nodig:

  • een schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de burgerlijke stand
  • de akten van berusting (dit betekent dat u niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat)
  • een bewijs (beschikking) van de uitspraak van de rechtbank (alleen bij echtscheiding en beëindiging partnerschap met minderjarige kinderen)
  • een geldig legitimatiebewijs