Scheiden of partnerschap beëindigen

Een echtscheiding regelt u via de rechter. Hierbij heeft u een advocaat nodig. Een geregistreerd partnerschap beëindigt u via een advocaat of notaris. Heeft u minderjarige kinderen? Dan kunt u het partnerschap alleen via de rechter beëindigen.

Hoe werkt het?

Is bij een echtscheiding de beslissing van de rechter definitief (onherroepelijk)? Dan meldt u dit binnen zes maanden bij de gemeente waar u bent getrouwd. Dit kan schriftelijk. Meestal doet uw advocaat dit.

Bij een geregistreerd partnerschap sluit u een overeenkomst om uit elkaar te gaan. Binnen drie maanden doet uw notaris of advocaat melding bij de gemeente.

Wanneer definitief?

Na inschrijving in het register van de burgerlijke stand is uw huwelijk of partnerschap beëindigd. Dit doet de gemeente waar u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Bent u in het buitenland getrouwd? Dan wordt de echtscheiding in Den Haag ingeschreven.

Wat heeft u nodig?

Uw advocaat, notaris, uzelf of uw voormalig partner doet melding van de echtscheiding of beëindiging partnerschap. Hier is het volgende voor nodig:

  • een schriftelijk verzoek voor inschrijven in het register van de burgerlijke stand
  • de akten van berusting (dit betekent dat u niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat)
  • een bewijs (beschikking) van de uitspraak van de rechtbank (alleen bij echtscheiding en beëindiging partnerschap met minderjarige kinderen)
  • een geldig identiteitsbewijs