De afvalstoffenheffing

Dit wordt automatisch aan ons doorgegeven via de Basis Registratie Personen. Voor volgend jaar wordt het tarief hierop aangepast. Voor het lopende jaar verandert er niets. We kijken namelijk naar de huishoudsituatie op 1 januari.

U kunt een e-mail sturen naar postbus2000@soest.nl waarin u bezwaar maakt tegen de extra container. Ook kan er schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij de gemeente Soest.

Voor het aanvragen of het omwisselen van een container neemt u contact op met het Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)

Voor afvalstoffenheffing is het niet mogelijk dat bedrijven worden aangeslagen, tenzij het in gebruik zijnde object een combinatie is van wonen met niet-wonen (bedrijfsmatig).
Betreft het een pand waarin zowel een bedrijf als een woning zit, dan moet voor dit pand toch afvalstoffenheffing worden betaald. Dit in verband met de mogelijkheid tot het produceren van huishoudelijk afval. In deze situatie is het terecht dat er afvalstoffenheffing wordt opgelegd.

Gaat het om een pand waarin uitsluitend een bedrijf is gevestigd, dan kan bezwaar tegen de afvalstoffenheffing worden ingediend door de belastingplichtige.