Vergoeding aanvragen voor planschade

Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als een bestemmingsplan is gewijzigd of een omgevingsvergunning is verleend.

Wat is planschade

U kunt zowel als inwoner of als ondernemer te maken krijgen met planschade. Enkele voorbeelden:

 • Het uitzicht over weilanden vanuit uw huis verandert door de bouw van een nieuwe woonwijk
 • Naast uw huis komt een kinderdagverblijf
 • Uw bedrijf is slechter bereikbaar door de aanleg van een nieuwe weg en daardoor loopt u inkomen mis
 • Het terras bij uw café heeft geen uitzicht meer en de klanten blijven weg

Voorwaarden

De voorwaarden voor de vergoeding van planschade zijn onder andere:

 • U kon de schade niet voorzien toen u het huis of de grond kocht
 • Uw eigendom is in waarde gedaald
 • Er is schade vanwege planologische maatregelen (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen)
 • U vraagt de vergoeding aan binnen vijf jaar nadat het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning onherroepelijk van kracht is geworden
 • U heeft goede argumenten waarom u de schade niet (deels) zelf hoeft te betalen
 • De schade is niet al op een andere wijze vergoed . Bijvoorbeeld omdat uw pand is aangekocht door de gemeente of is onteigend

Hoe werkt het?

U vraagt de vergoeding van planschade (pdf, 50 KB) aan bij de gemeente. Daarna werkt het als volgt:

 • Een onafhankelijke adviseur stelt een onderzoek in en adviseert op basis daarvan de gemeente
 • Het college van burgemeester en wethouders beslist over uw aanvraag en bepaalt het bedrag van de eventuele schadevergoeding
 • Er geldt een eigen risico van minimaal 2 procent en maximaal 5 procent van de waarde van de onroerende zaak
 • Een planschadeprocedure duurt gemiddeld 1 jaar

Kosten

Voor het behandelen van uw aanvraag betaalt u het wettelijke bedrag van € 300. U krijgt dit bedrag terug als uw aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen. U krijgt het bedrag niet terug als de schadevergoeding niet wordt toegekend.