Grafrechten overschrijven of afstand doen

De persoon die een graf of nis op zijn naam heeft staan, noemen we rechthebbende. De rechthebbende kan afstand doen van een graf of nis. De nieuwe rechthebbende kan vervolgens de grafrechten overschrijven.  

Is de rechthebbende overleden? Dan kan een familielid de grafrechten overnemen. Gebeurt dit niet binnen één jaar na het overlijden van de rechthebbende? Dan vervallen deze rechten aan de gemeente Soest. U kunt de grafrechten online overschrijven met uw DigiD.  

Alarm:

Let op! Gebruikt u een Apple?

Dan kan het zijn dat u bij het openen van het formulier de melding ‘deze verbinding is niet privé’ krijgt. Wij adviseren u om bij deze melding een ander apparaat te gebruiken. Wij zoeken naar een oplossing. Onze excuses voor het ongemak. 

Inloggen met DigiD Grafrechten overschrijven

Termijn

U moet het verzoek tot overschrijving binnen een jaar na het overlijden van de rechthebbende doen.

Kosten

Bij een overschrijving van grafrecht betaalt de nieuwe rechthebbende eenmalig overschrijvingskosten.

Dienst Kosten (euro)
Overschrijving grafrecht 40

Afstandsverklaring

Is de termijn nog niet afgelopen? Maar wilt u wel afstand doen van het graf, urnengraf of urnennis? Vul dan online met uw DigiD de afstandsverklaring in. 

Alarm:

Let op! Gebruikt u een Apple?

Dan kan het zijn dat u bij het openen van het formulier de melding ‘deze verbinding is niet privé’ krijgt. Wij adviseren u om bij deze melding een ander apparaat te gebruiken. Wij zoeken naar een oplossing. Onze excuses voor het ongemak. 

Inloggen met DigiD Afstandsverklaring aanvragen