Grafrechten overschrijven of afstand doen

De persoon die een graf of nis op zijn naam heeft staan, noemen we rechthebbende. De rechthebbende kan de grafrechten overschrijven, of afstand doen van een graf of nis.

Is de rechthebbende overleden? Dan kan een familielid de grafrechten overnemen. Gebeurt dit niet, dan vervallen deze rechten aan de gemeente Soest.

Termijn

U moet het verzoek tot overschrijving binnen een jaar na het overlijden van de rechthebbende doen.

Kosten overschrijving grafrecht

Bij een overschrijving van grafrecht betaalt u eenmalig overschrijvingskosten. Hieronder ziet u een tabel hoeveel dit kost.

Kosten
Dienst Kosten
Overschrijving grafrecht € 39