Grafrechten

De gemeente geeft graven en urnennissen uit op de gemeentelijke begraafplaatsen. Ook als u niet in Soest of Soesterberg woont kunt u gebruik maken van de begraafplaatsen. U vraagt dan grafrechten aan en wordt daarmee rechthebbende.

Er kan maar één persoon rechthebbende zijn. Verloopt de periode? De rechthebbende kan de grafrechten verlengen.  

Grafrecht aanvragen

Het grafrecht voor een particulier graf, urnengraf of urnennis vraagt u aan via de begraafplaats. U neemt contact op met de medewerker van de begraafplaats Soest of Soesterberg. U zoekt in overleg met de opzichter een graf of nis uit en u vult ter plekke het reserveringsformulier in. De datum van ondertekening is de begindatum van de grafrechttermijn.

Grafrechten verlengen

Verlopen uw grafrechten? Ruim voordat het grafrecht afloopt, krijgt de rechthebbende een brief van de gemeente. Hier zit een formulier bij waarop u kunt aangeven dat u de grafrechten wilt verlengen. Dit formulier stuurt u met bijgevoegde antwoordenvelop naar de begraafplaatsadministratie.

U kunt ook op het formulier aangeven dat u niet wilt verlengen. Het grafrecht stopt dan automatisch aan het einde van de termijn.

Gedenktekens en beplanting

Er zijn regels voor het aanbrengen van gedenktekens en beplanting. Deze regels staan in de Algemene uitvoeringsregels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Soest. Wilt u de regels ontvangen? Neem dan contact op met de begraafplaatsadministratie via begraafplaatsadministratie@soest.nl of bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11.

Grafuitgifte

Er zijn meerdere soorten graven en asbestemmingen.

Algemeen graf 

Een algemeen graf vraagt u aan via de begrafenisondernemer. Een algemeen graf wordt per laag uitgegeven voor tien jaar. Verlenging is niet mogelijk. Er is plaats voor het begraven van drie overledenen. De gemeente blijft rechthebbende van een algemeen graf.  

Particulier graf 

Een particulier graf wordt uitgegeven voor twintig jaar. Verlenging is mogelijk, steeds voor een periode van tien jaar. Er is plaats voor het begraven van twee overledenen en er kan één asbus worden bijgezet. Een particulier graf kan via de begrafenisondernemer worden uitgegeven (bij directe begraving). Vaak gaat de begrafenisondernemer dan met de familie naar de begraafplaats om een plekje uit te zoeken. 

Urnennis of urnengraf 

Een urnennis of urnengraf wordt voor tien jaar uitgegeven. Verlenging is mogelijk, steeds voor een periode van tien jaar. Een urnennis is geschikt voor twee asbussen en een urnengraf voor vier asbussen. 

Kosten uitgifte

Soort graf Jaren Kosten (euro)
particulier graf twintig jaar 1.916
particulier kindergraf twintig jaar 883
algemeen graf tien jaar 439
urnennis in muur tien jaar 520
urnennis solitair tien jaar 752
urnengraf tien jaar 520
kelder voor urnengraf   282

Dit is exclusief de kosten voor onderhoud.

Kosten verlengen

Soort graf Jaren Kosten (euro)
particulier graf tien jaar 871
particulier kindergraf tien jaar 441
urnennis in muur tien jaar 439
urnennis solitair tien jaar 672
urnengraf tien jaar 439

Dit is exclusief de kosten voor onderhoud. Deze tarieven gelden voor verlengingen in het jaar 2024. Voor verlengingen in de toekomst dient u rekening te houden met een (mogelijk) jaarlijkse prijsstijging.