Onderhoud begraafplaats

Heeft u grafrechten op een particulier graf, kindergraf, urnengraf of -nis? Dan betaalt u elk jaar een vergoeding aan de gemeente voor het onderhoud. 

Wat doet de gemeente?

Van het bedrag dat u jaarlijks betaalt, doet de gemeente het volgende onderhoud: 

  • Jaarlijkse algenreiniging van de monumenten/urnenmuren 
  • Snoeiwerkzaamheden van het algemene groen op de begraafplaats 
  • Vier keer per jaar een schoffelronde rondom de graven 
  • Twee keer per jaar het uitharken van de graven 
  • Onderhoud van de paden 
  • het legen van de prullenbakken en afvoeren van het afval. 

Afkopen onderhoud

U ontvangt in november een rekening voor het onderhoud van het afgelopen jaar. U kunt het onderhoud afkopen voor een periode van maximaal twintig jaar, maar niet voorbij het einde van de grafrechttermijn. U betaalt dan maximaal twintig keer het jaarlijkse bedrag in één keer. U kunt de aanvraag voor het afkopen van het onderhoud online doen met uw DigiD. 

Alarm:

Let op! Gebruikt u een Apple?

Dan kan het zijn dat u bij het openen van het formulier de melding ‘deze verbinding is niet privé’ krijgt. Wij adviseren u om bij deze melding een ander apparaat te gebruiken. Wij zoeken naar een oplossing. Onze excuses voor het ongemak. 

Inloggen met DigiD Onderhoud begraafplaats afkopen

Kosten onderhoud 2024

Soort graf Jaren Kosten (euro)
algemeen graf tien jaar 511
particulier graf/kindergraf per jaar 101
urnengraf/urnennis per jaar 49