Registratie levenloos geboren kind

Is uw kind levenloos geboren of leefde uw kind maar kort? Uw verlies is een ingrijpende, verdrietige gebeurtenis. U kunt een verzoek indienen om uw kind te laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit verzoek kunt u doen bij de gemeente waar u woont.

Waar zichtbaar?

Met deze registratie worden deze kinderen zichtbaar voor de ouders op Mijn.Overheid.nl. Alleen een ambtenaar van de Burgerlijke Stand heeft inzage in deze registratie. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over een levenloos geboren kind.

Verzoek indienen

  • U maakt telefonisch een afspraak met de gemeente. U belt hiervoor op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11. Willen beide ouders een verzoek indienen? Dan kunt u tegelijkertijd op afspraak komen.
  • Elke ouder doet het verzoek voor zichzelf. Het is niet mogelijk om namens de andere ouder het verzoek te doen.
  • Woont u in het buitenland? Dan dient u het verzoek in bij de laatste gemeente waar u in Nederland woonde.

U neemt mee

Voornaam

Als er in de akte van de burgerlijke stand geen voornaam vermeld staat, kunt u via de rechtbank om akteverbetering vragen. Dit is niet verplicht. U kunt ook alleen voor de registratie in de BRP een voornaam kiezen. Deze voornaam hoeft niet op de akte te staan.