Burgerinitiatief raadsvergadering

Heeft u een idee of voorstel waarover u de raad wilt laten vergaderen? Dat kan. In zo’n geval kunt u verzoek indienen voor een burgerinitiatief. Daarmee zet u een onderwerp op de agenda van de raadsvergadering.

Voorwaarden

Het verzoek om de raad over een onderwerp te laten vergaderen moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het onderwerp valt onder de bevoegdheid van de gemeenteraad. Het kan dus niet gaan over een bezwaar of een klacht. Daarvoor neemt u voor een bezwaar contact op met de bezwaarschriftencommissie. Bij een klacht neemt u contact op de klachtencoördinator.
  • Het gaat niet over een onderwerp waarover de raad binnen twee jaar voor de indiening van het burgerinitiatief een besluit heeft genomen.
  • Het voorstel bevat een omschrijving en een toelichting.
  • Het verzoek moet ondertekend zijn door u als indiener.
  • Er moet een lijst met vijftig ondersteunende handtekeningen zijn.

Wat te doen?

Een verzoek voor een burgerinitiatief dient u in bij de burgemeester, hij is de voorzitter van de gemeenteraad. U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier

Of u stuurt uw stukken naar:

Gemeente Soest
t.a.v. de Griffie
Postbus 2000
3760 CA  Soest