Onderzoeksprogramma

Elk jaar maakt de rekenkamer een plan:  

In het jaarplan 2024 staat de planning voor onderzoeken die de rekenkamer mogelijk gaat uitvoeren. Dit is ook het onderzoeksprogramma van de rekenkamer.  

In het jaarverslag 2023 staat welke onderzoeken en activiteiten de rekenkamer in 2023 heeft uitgevoerd.  

De bestanden zijn niet helemaal toegankelijk. Heeft u problemen met het bekijken of begrijpen van het jaarplan of jaarverslag? Neem dan contact met ons op.