Werkwijze

Elke gemeente heeft verplicht een rekenkamer. De basis voor de werkzaamheden van de rekenkamer staat in de Gemeentewet. En in de Verordening Rekenkamer Soest 2023.

De rekenkamer Soest heeft een Reglement van Orde opgesteld voor de vergaderingen en andere werkzaamheden. Voor voorbereiding en de uitvoering van onderzoek hanteert de rekenkamer een onderzoeksprotocol. In het onderzoeksprotocol staan alle stappen van het onderzoeksproces. Het onderzoeksprotocol is een geheugensteun vooraf en tijdens het onderzoek.  

Om onze activiteiten goed uit te voeren, is het soms nodig om uw persoonsgegevens te verwerken. De rekenkamer is verantwoordelijk voor een juiste en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens volgens Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De rekenkamer hanteert de privacystatement van de gemeente Soest.