Onderwijs

Vanaf 4 jaar brengt een kind een groot deel van zijn of haar dag door op school. Natuurlijk kiest u met zorg een school uit die bij jullie past. Maar wat als het op school eigenlijk niet zo lekker gaat? Bij wie kunt u terecht? Welke mogelijkheden zijn er?

De basisschool en ouders bepalen samen wat wel of niet kan in de lijn van de mogelijkheden van het kind. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u terecht bij Samenwerkingsverband de Eem (SWV). SWV de Eem wil voor elk kind een passend onderwijsaanbod met de juiste ondersteuning voor een optimale ontwikkeling.

De school kan ook in samenspraak met de ouders een overleg organiseren met het Jeugdteam van de gemeente Soest en SWV de Eem om in kaart te brengen of het kind op de juiste plek zit of omdat er problemen spelen, rondom het kind, het gezin, op school of in de omgeving van het kind.

Speciaal basisonderwijs (sbo)

Soms kan een gewone basisschool een kind niet helpen bij leerproblemen. Het kind kan dan terecht op het speciaal basisonderwijs.

Speciale basisscholen zijn bedoeld voor onder andere:

  • moeilijk lerende kinderen
  • kinderen met opvoedingsmoeilijkheden
  • kinderen met gedragsproblemen

Speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Soms heeft een leerling extra ondersteuning nodig. En kan de gewone basisschool of school voor speciaal basisonderwijs die niet bieden. Een leerling kan dan naar het speciaal onderwijs.

Bij de overgang naar het voortgezet onderwijs kijken de school en de ouders of de leerling misschien naar een gewone middelbare school kan. Leerlingen in het speciaal onderwijs gaan meestal na hun 12e naar het voortgezet speciaal onderwijs.

Ze kunnen op het voortgezet speciaal onderwijs blijven tot en met het schooljaar waarin ze 20 jaar worden. Die periode kan iets langer zijn als daarmee de kans op een diploma of passende plek op de arbeidsmarkt groter wordt. Daarvoor moet de school wel ontheffing aanvragen bij de Inspectie van het Onderwijs.

Groepen in het speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs bestaat uit 4 clusters:

  • Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen
  • Cluster 2: dove, slechthorende kinderen en kinderen met een taal- spraakontwikkelingsstoornis
  • Cluster 3: motorisch gehandicapte, verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen
  • Cluster 4: kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen

Scholen in cluster 3 en 4 zijn onderdeel van het samenwerkingsverband.

Langdurig zieke leerlingen

Kan uw kind niet naar school omdat hij of zij lange tijd ziek is? Dan moet de school zorgen voor onderwijs thuis of in het ziekenhuis. De school maakt dan een lesplan voor uw kind. U betaalt geen extra bijdrage voor het onderwijs thuis of in het ziekenhuis. Meer informatie vindt u op de website van Regelhulp.

Studeren met een beperking

Wilt u studeren en heeft u een beperking? Dan kan uw opleiding verschillende dingen doen om het studeren voor u makkelijker te maken. Ook zijn er speciale regelingen voor studiefinanciering. Meer weten? Kijk dan op Regelhulp.nl.