Sport in Soest

Soest mag zich, met 44 sportverenigingen en veel commerciële sportaanbieders, een zeer sportieve gemeente noemen.

Sportverenigingen, scholen en welzijnsorganisaties werken samen om sport binnen onze gemeente bereikbaar te maken voor iedereen.

Schoolsportkalender

In de schoolsportagenda kunt u de planning bekijken van de toernooien en sportactiviteiten voor de basisscholen. U kunt met deze agenda bij het plannen van activiteiten rekening houden met het reeds bestaande aanbod. 

U kunt de schoolsportagenda op de website van Sport in Soest vinden.

Stimulering schoolsporttoernooien

De gemeente Soest stimuleert schoolsporttoernooien. Daarom kunnen sportverenigingen een subsidie aanvragen voor het organiseren van schoolsporttoernooien.

Meer informatie over subsidie schoolsporttoernooien.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds is bedoeld voor kinderen die het thuis niet breed hebben. Het fonds betaalt de kosten die nodig zijn om kinderen van 0 tot 18 jaar te kunnen laten sporten. Lees meer op de website van Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Het Jeugdfonds betaalt onder andere de volgende kosten voor een bedrag van maximaal € 225 per kind per jaar:

  • Contributie voor de sportvereniging
  • Sportkleding en andere sportartikelen
  • Zwemlessen, waarbij wordt gewerkt met een diplomagarantie. Kinderen kunnen blijven zwemmen tot het diploma A en B is gehaald

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur, moeten de kinderen voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het kind mag bij aanvang niet ouder zijn dan 17 jaar
  • Er moet duidelijk worden gemotiveerd waarom er een bijdrage vanuit het fonds nodig is
  • Er mag niet met terugwerkende kracht een aanvraag worden gedaan
  • Er mag geen aanvraag worden gedaan voor zowel sport als cultuur. Er moet dus een keuze worden gemaakt

Aanvragen Jeugdfonds

Wilt u een aanvraag doen als ouder of  verzorger van een kind? Neem dan contact op met Claudia van Ommeren (Sport) of Anita Vreugdenhil (Cultuur). 

Onder Sport valt; voetbal, judo, zwemmen, karate, turnen, korfbal volleybal, tennis, hockey, basketbal, badminton, tafeltennis, schaatsen en nog veel meer.

Onder Cultuur valt; ballet, streetdance, stijldansen, hiphop, muziek maken, schilderen, rap, musical, fanfare, toneel, scouting en nog veel meer.

Tussenpersonen kunnen contact opnemen met Team Jeugdfonds sport & cultuur Utrecht via utrecht@jeugdfondssportencultuur.nl.