Inschrijven, regelingen en werk

Moeten Oekraïense vluchtelingen zich inschrijven bij de gemeente?

Het is belangrijk dat vluchtelingen worden geregistreerd bij de gemeente waar zij tijdelijk wonen. Daarmee krijgen zij toegang tot onder andere zorg, onderwijs en andere begeleiding. Ook kunnen zij dan een Burgerservicenummer krijgen waarmee ze bijvoorbeeld een bankrekening kunnen openen en leefgeld kunnen ontvangen. Dit geldt voor personen die middels een identificatiebewijs kunnen aantonen dat zij de Oekraïense nationaliteit hebben.

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor de leefgeldregeling.

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen tijdelijk bescherming krijgen in Nederland door de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie.

Meer informatie is te vinden op de website van de IND.

Ja, Oekraïners mogen werken in Nederland. Daarvoor hebben ze geen tewerkstellingsvergunning nodig. De vrijstelling voor de tewerkstellingsvergunning geldt vanaf 1 april (met terugwerkende kracht tot 4 maart).Wel zijn er enkele voorwaarden om deze kwetsbare groep mensen extra te beschermen. Zo mogen mensen alleen in loondienst werken. Ook moet de werknemer door de werkgever uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aangemeld worden bij UWV en moet de werkgever informatie doorgeven als de werkuren en werkplek. 

Het werkgeversservicepunt kan helpen in het vinden van werk. Ze hebben daarvoor ook informatie in het Engels en Oekraïens op hun website staan.

Er is een financiële regeling, leefgeld, voor de aanschaf van voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Die kunt u aanvragen met uw BSN. U dient zich hiervoor dus eerst als inwoner van de gemeente Soest in te schrijven in de Basis Registratie Persoonsgegevens.

Voor meer informatie en het aanvragen van leefgeld verwijzen wij u naar de website van de Uitvoeringsorganisatie BBS.

Voor alle minderjarige kinderen geldt de leerplicht. Daarom willen we dat alle kinderen binnen 3 maanden naar school gaan. Op dit moment is er in Soest een speciale klas voor Oekraïense kinderen die in gemeente Soest verblijven. Neem daarvoor contact op met de gemeente. 

Valt u onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming en staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan kunt u een afspraak maken om een bewijs van verblijf op te halen bij de IND. Dit is een sticker of pasje.

Kijk voor meer informatie op de website van de IND.

Hoe is opvang voor vluchtelingen die uit Oekraïne komen, maar niet de Oekraïense nationaliteit hebben (en op grond van hun eigen nationaliteit niet visumvrij in NL mogen zijn)? 

De meest actuele informatie vindt u op de website van de IND.

Ja, dat kan bij elke Nederlandse bank als je een paspoort en BSN hebt.

De IND heeft de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (2001/55EG). Valt u onder deze richtlijn? Dan mag u (voor nu) tot 4 maart 2024 in Nederland blijven. 

Onze medewerkers spreken Nederlands en Engels. Als u geen Engels spreekt, laat u dan alstublieft begeleiden door iemand die deze taal spreekt als u in gesprek wilt met een medewerker van de gemeente.

U kunt ons wel in elke taal mailen via oekraine@soest.nl.