Onderdak bieden aan Oekraïense vluchtelingen

Ik wil graag thuis vluchtelingen opvangen. Mag dat?

Wilt u als gastgezin fungeren voor een vluchteling uit Oekraïne, lees dan voor meer informatie de website van de Rijksoverheid. De Rijksoverheid heeft een handleiding uitgegeven voor de Particuliere Opvang van Oekraïners (POO)

Lees ook de veel gestelde vragen over het thuis opvangen van Oekraïense vluchtelingen via de website van VluchtelingenWerk Nederland.

Ik heb of krijg vluchtelingen in huis. Wat moet ik doen? 

Alle vluchtelingen uit Oekraïne hebben een speciale verblijfsstatus voor een bepaalde periode die hen bescherming biedt. Daarmee krijgen ze bijvoorbeeld ook onderwijs, zorg en werk. Het is daarvoor belangrijk dat vluchtelingen zich inschrijven bij de gemeente. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.

Registreren 

Als vluchtelingen bij u thuis zijn, dan horen we dat graag. Het is belangrijk ze in te schrijven bij de gemeente. 

 • U kunt bellen op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11
 • Op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur kunnen vluchtelingen langskomen op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, bij de receptie. Neem mogelijk paspoort of ID kaart mee. 

Heeft u direct hulp nodig voor vluchtelingen als ze bij u thuis zijn? Neem dan contact op met het Oekraïne Team van de gemeente Soest via telefoonnummer 06-38 98 47 26.

Op dit moment wordt dit nog uitgezocht. Voor de eerste opvang heeft de gemeente kamers in hotels en vakantiehuisjes, hier kunnen vluchtelingen terecht.

Oekraieners in een gastgezin krijgen leefgeld dat uit drie delen bestaat. Leefgeld, eetgeld en woongeld. U kunt zelf afspraken maken met persoon die u opvangt over de vergoeding die u wilt ontvangen.

Kijk voor meer informatie op de website van Uitvoeringsorganisatie BBS.

Nee, daar bent u niet toe verplicht. We vragen u wel om niet zomaar vluchtelingen op te vangen. Onze opvanglocaties zitten zo goed als vol. We hebben geen mogelijkheid om vluchtelingen op de korte termijn over te nemen van een gastgezin. 

Zijn er tips voor het opvangen van vluchtelingen?

Voor wie een gast opneemt, is er een top-10 van aandachtspunten en tips opgesteld:

 1. Doe het niet alleen. Vorm een kring met vrienden, buren, familie en zorg samen voor huisvesting en begeleiding. Niemand weet hoelang het gaat duren en samen hou je het langer vol. Communiceer ook naar uw directe omgeving dat u vluchtelingen opvangt. 
 2. Wees open en maak alles bespreekbaar. Hoe minder ingeslikt, hoe minder kans op misverstanden of irritatie. Maar pas op met die beruchte ‘Hollandse directheid’, kies uw woorden zorgvuldig. 
 3. Bied privacy: een eigen kamer, tijd en ruimte voor uw gast(en) om zich terug te trekken. 
 4. Wees niet verbaasd dat uw gast veel op zijn/haar/hun telefoon kijkt. Het nieuws uit Oekraïne en contact via social media is heel belangrijk.  
 5. Maak duidelijke, praktische afspraken, bijvoorbeeld over eten, douchen, licht uit, sleutel, opruimen etc. 
 6. Wees ervan bewust dat uw gast vermoeid, boos, teleurgesteld en angstig is. Wees tolerant. 
 7. Wees alert op tekenen van stress en overspannenheid. Neem zo nodig het initiatief voor doktersbezoek en/of schakel professionele hulp in. Als gasthuishouden bent u geen hulpverlener, u kunt wel helpen bij het vinden van hulp. 
 8. Denk goed na over de positie van logerende kinderen. Probeer voor zowel kinderen als voor volwassenen een dagprogramma te organiseren, bijvoorbeeld thuisonderwijs, sport en andere vormen van ontspanning. Bekijk of in uw omgeving mogelijkheden zijn om aansluiting te vinden bij een sportclub of vereniging. 
 9. Schroom niet uw gast om kleine wederdiensten te vragen, zoals koken of oppassen. Het geeft uw gast een fijn gevoel iets terug te kunnen doen. 
 10. Als het logeren niet meer gaat, neem dan contact op met de gemeente.

Heeft u vluchtelingen in huis genomen? En gaat dit niet langer? Dan kunt u zich melden bij de gemeente. 

Een Oekraïner zonder medische reisverzekering, kan in aanmerking komen voor medisch noodzakelijke zorg. Dit gaat om een behandeling en zorg die niet kan worden uitgesteld. Bijvoorbeeld bij een levensbedreigende situatie. Op de website van het CAK staat informatie voor gevluchte Oekraïners die onverzekerd zijn. Zij ontvangen zorg zoals staat in het basispakket van de zorgverzekering. 

 Het CAK meldt verder dat voor de zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne alle zorgkosten worden vergoed. Er geldt geen eigen bijdrage. Het kan zijn, dat bijvoorbeeld een huisarts, niet bekend is met deze regeling. Het is dus aan te raden om in dit geval te wijzen op de website van het CAK

Voor meer informatie over zorgverzekeringen (ook in het Oekraïens) vindt u meer op de website van de zorgverzekeringslijn.

Onverzekerde Oekraïense vluchtelingen die medisch noodzakelijke zorg nodig hebben, kunnen terecht bij artsen en ziekenhuizen. 

Zij vallen onder de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Oekraïense asielzoekers in een opvanglocaties van het COA, vallen onder de Regeling Medische zorg Asielzoekers. 

Dit wordt op dit moment nog uitgezocht. 

Het opvangen van vluchtelingen heeft geen gevolgen voor uw uitkering. U moet wel melden dat u een vluchteling in huis heeft bij de gemeente. U geeft ook aan ons door welke afspraken u heeft gemaakt over een eventuele vrijwillige bijdrage.

Heeft u een uitkering? En neemt u vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijk in huis? Dan passen wij de kostendelersnorm op grond van tijdelijk verblijf in ieder geval niet toe.

Bent u uitkeringsgerechtigd en heeft u personen van 21 jaar die tijdelijk inwonen bij u? Dan hoeft u de persoon die tijdelijk inwoont niet mee te tellen voor de kostendelersnorm. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om mensen in een crisissituatie, daklozen of mensen die dakloos dreigen te raken. 
 
Het tijdelijk in huis nemen van vluchtelingen kan effect hebben op de hoogte van toeslagen. Hoe en wat, dat wordt nog landelijk uitgezocht. 

Dit wordt op dit moment landelijk uitgezocht. Maar het uitgangspunt van de Rijksoverheid is dat gastgezinnen daar niet extra voor hoeven te betalen.