Vragenlijst

Een (online) vragenlijst uitzetten kan een passende manier zijn om belanghebbenden bij uw plan te betrekken. Licht eerst uw plan goed toe. Stel vervolgens uw vragen.

Voorbeeldvragen enquĂȘte

Hieronder vindt u enkele voorbeeldvragen die u kunt voorleggen aan participanten. Het is goed om deze vragen aan te passen naar uw situatie. Natuurlijk is het belangrijk om eerst uit te leggen wat uw plan inhoudt.

 • Bent u bekend met dit [onderwerp]? 
 • Bent u betrokken op dit [onderwerp]? Ja/nee / Hoe bent u betrokken?
 • Wat vindt u van dit [onderwerp]? 
 • Wat vindt u van mijn plan? 
 • Wat denkt u dat u zal merken van mijn plan? 
 • Bent u het eens met mijn voorstel? Waarom niet of wel?  
 • Zijn er punten waar u zich zorgen over maakt? 
 • Zijn er punten waar u blij mee bent? 
 • Heeft u nog tips om mijn voorstel beter te maken? 

Tips

 1. Doe eerst de snelscan en maak inzichtelijk wie u wilt betrekken bij uw plan 
 2. Pas de toon in uw bericht aan op wie u wilt bereiken
 3. U kunt natuurlijk op verschillende manieren uw bericht verspreiden. Zo bereikt u mensen op verschillende manieren.