De Soester Zakenkring

De Soester Zakenkring is de overkoepelende organisatie van alle ondernemerskringen in de gemeente Soest. Hiertoe behoren de Stichting Bedrijvenkring Soestdijkse Grachten, Ons Netwerk Soesterberg, de winkelkringen in Soest en Soesterberg, Soest Netwerkt en Horeca Soest.

Naast het dagelijks bestuur van de Soester Zakenkring is van alle ondernemerskringen een afgevaardigde lid van het algemeen bestuur.

De Soester Zakenkring stelt zich ten doel:

  • Het bevorderen van een goede onderlinge verstandhouding tussen de in de gemeente Soest gevestigde ondernemers, en in het bijzonder de bij de Soester Zakenkring aangesloten circa 180 leden
  • Het ten behoeve van de leden van de vereniging onderhouden van regelmatige contacten met de overheid en de publieke instellingen zoals gemeente,  Kamer van Koophandel, VNO-NCW, provincie Utrecht, regionale bedrijvenkringen, etc.
  • Het bevorderen van de bloei van de gemeente Soest als woon- en werkgemeente

Naast het optreden naar buiten organiseert de Soester Zakenkring door het jaar heen voor haar leden diverse activiteiten zoals: lunchbijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, een golfdag, de haringparty Soest-Baarn, een algemene ledenvergadering en een nieuwjaarsbijeenkomst.

Uitgebreide informatie over de Soester Zakenkring en de aangesloten kringen vindt u op de website Zakelijk Soest