Ondernemerscongres Soest

Sinds 2012 is het ondernemerscongres een jaarlijks terugkerend evenement voor Soester ondernemers. Het ondernemerscongres is een gezamenlijk initiatief van de Soester Zakenkring en de gemeente Soest. De organisatie ligt in handen van de gemeente Soest in samenwerking met verschillende Soester ondernemers.

Soest is een ondernemende gemeente en heeft een goed georganiseerd bedrijfsleven. Dit onder de koepel van de Soester Zakenkring. Als gemeente hechten wij veel belang aan een goed functionerende lokale economie. De samenwerking met ondernemers en ondernemerscollectieven is cruciaal. Juist dit is de reden dat we jaarlijks het ondernemerscongres organiseren.

Tijdens dit congres kunnen ondernemers en gemeente elkaar ontmoeten, is er optimaal ruimte om te netwerken en zorgen we voor een inspirerend programma. De gemeenteraad heeft structureel budget vrijgemaakt om dit event jaarlijks te kunnen organiseren.

Ondernemerscongres 2018

Gemeente Soest en de Soester Zakenkring organiseren op woensdag 31 oktober van 19.00 tot 22.30 uur het Ondernemerscongres.

Tijdens dit congres kunnen ondernemers elkaar ontmoeten en netwerken. Dit jaar staat het congres in het teken van inspirerende ondernemersverhalen van Mark van Drieberge van Hypsos en Wim Hoeks van Ice-World*. Het hoogtepunt van het congres is de verkiezing van ‘Het Beste Bedrijf van Soest 2018’.

De nominatieperiode voor de verkiezing van 'Het Beste Bedrijf van Soest' loopt van 18 april tot 6 juli 2018. Meer informatie hierover vindt u op Ondernemerscongres 2018.

* Ice-World en Hypsos zijn daarom uitgesloten van deelname aan de verkiezing.

Meer informatie

Heeft u vragen over het ondernemerscongres? Neemt u dan contact op met Nynke Minkema of Puck Brunet de Rochebrune via het algemene nummer (035) 609 34 11.