Ondernemerscongres Soest

Sinds 2012 is het ondernemerscongres een jaarlijks terugkerend evenement voor Soester ondernemers. Het ondernemerscongres is een gezamenlijk initiatief van de Soester Zakenkring en de gemeente Soest. De organisatie ligt in handen van de gemeente Soest in samenwerking met verschillende Soester ondernemers.

Soest is een ondernemende gemeente en heeft een goed georganiseerd bedrijfsleven. Dit onder de koepel van de Soester Zakenkring. Als gemeente hechten wij veel belang aan een goed functionerende lokale economie. De samenwerking met ondernemers en ondernemerscollectieven is cruciaal. Juist dit is de reden dat we jaarlijks het ondernemerscongres organiseren.

Tijdens dit congres kunnen ondernemers en gemeente elkaar ontmoeten, is er optimaal ruimte om te netwerken en zorgen we voor een inspirerend programma. De gemeenteraad heeft structureel budget vrijgemaakt om dit event jaarlijks te kunnen organiseren.

Ondernemerscongres 2018

Gemeente Soest en de Soester Zakenkring organiseerden op 31 oktober het Ondernemerscongres 2018.

Tijdens dit congres kunnen ondernemers elkaar ontmoeten en netwerken. Het hoogtepunt van het congres is de verkiezing van ‘Het Beste Bedrijf van Soest’. Dit jaar stond het congres in het teken van inspirerende ondernemersverhalen van Mark van Drieberge van Hypsos en Wim Hoeks van Ice-World.

Meer informatie

Heeft u vragen over het ondernemerscongres? Neemt u dan contact op met Nynke Minkema of Puck Brunet de Rochebrune via het algemene nummer (035) 609 34 11.