Kabels en leidingen aanleggen

Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen. Bij een lengte van meer dan 10 meter is een vergunning nodig. De vergunning kunt u online aanvragen via eHerkenning.

Heeft u als bedrijf nog geen eHerkenning? Ga dan naar https://www.eherkenning.nl om een eHerkenningsmiddel aan te vragen.

Vergunning kabels en leidingen aanvragen

Wij beslissen binnen acht weken na ontvangst op uw aanvraag.

Hoe werkt het?

De voorwaarde voor het aanleggen van een buisleiding voor gevaarlijke stoffen is:

  • volgens het bestemmingsplan is dit toegestaan, of
  • u heeft hiervoor een omgevingsvergunning gekregen

Voor uw online aanvraag heeft u nodig:

  • een plattegrond waarop is te zien waar u de kabel of leiding wilt plaatsen
  • de datum en het tijdstip waarop u de kabel of leiding wilt plaatsen
  • een machtiging indien sprake is van een gemachtigde

Voor werkzaamheden minder dan tien meter is een melding voldoende. De melding kunt u per mail sturen aan: postbus2000@soest.nl t.a.v. B. Hagen.

Kosten

Een vergunning om kabels en leidingen aan te leggen kost € 104,70 (tarief 2018).