Smitsveen

In Smitsveen wonen ruim 4.700 mensen met allerlei verschillende nationaliteiten. De leeftijdsopbouw in deze wijk is zeer gelijkmatig. In de wijk staan vier basisscholen. Verder is er een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en twee voorzieningen voor buitenschoolse opvang. Aan de Smitsweg staat een sporthal waar ook veel bewoners van andere wijken gebruik van maken.

Project Smitsveen

De komende jaren wordt er hard gewerkt om Smitsveen te verbeteren. Er komt meer zorg en hulp, meer groen en er komen meer ontmoetingsplekken. Lees meer over het project Smitsveen.

Bebouwing

Smitsveen is gebouwd in de periode 1967-1972. Het is een typische jaren ’60 wijk. Er zijn herhalingen van bij elkaar geplaatste blokken, van hoogbouw en laagbouw in een rechthoekige structuur. Door de ruim aanwezige open ruimte tussen de gebouwen komt de rechthoekige vorm van de gestapelde woningen tot zijn recht. De rechthoekige structuur wordt in de as van de wijk doorbroken met voorzieningen als winkels en scholen. Aan de buitenrand, de Koningswegzijde, staan appartementengebouwen van elf woonlagen.

Smitsveen heeft 1.137 flats en 718 eengezinswoningen (waarvan ongeveer de helft koopwoningen). In het middengebied en de noord-oostzone staan 913 huurflats.

De woonomgeving is in de periodes 2002-2006 gerenoveerd. De Smitsweg is sindsdien afgesloten. Verder is het Breed Educatief Centrum gebouwd, zijn er voetbalkooien aan de Koningsweg en Smitsweg geplaatst, zijn de speelplekken tussen de drive-innwoningen gerenoveerd en de afvalcontainers bij de hoogbouwflats in de wijk ondergronds geplaatst.

Winkels

Het winkelaanbod op wijkniveau bestaat uit het kleine buurtwinkelcentrum Smitshof met vooral winkels voor dagelijkse artikelen. Het winkelcentrum heeft onder andere twee supermarkten.

Wijksamenstelling

Op cultureel gebied is er een grote mate van diversiteit in etniciteit. Naast een Turkse en Marokkaanse gemeenschap is er ook een grote groep mensen met een Somalische achtergrond. Inmiddels kent de wijk bijna tachtig verschillende nationaliteiten. De wijk Smitsveen is een kleurrijke, levendige en vooral veerkrachtige wijk waar veel mensen zich inzetten voor elkaar. Toch kampt de wijk, met name door de hoge concentratie van huurflats, ook met problemen. Een van die problemen die in de zomer van 2016 veel aandacht heeft gekregen in de media is de jongerenoverlast op en rond de Smitsweg. Dit riep de vraag op om repressie maar ook de vraag "is Smitsveen nu een probleemwijk of is het een wijk met problemen?"

Onderzoek en aanpak

Na onderzoek is gekozen voor een integrale aanpak die de leefbaarheid in de wijk en het welzijn van de bewoners kan bevorderen: Repressie en handhaving waar dat moet maar vooral kijken of we "achter de voordeur", in overleg met bewoners en samen met onze partners de problemen aan kunnen pakken. Het doel is het bieden van meer perspectief voor bewoners en jongeren, het verbeteren van de samenwerking tussen partners, een verminderde overlast van jongeren en verbeteringen in de inrichting en de uitstraling van de wijk.