Registratie levenloos geboren kind in de BRP

Ouders die dat wensen, kunnen hun levenloos geboren kind registreren in de basisregistratie personen (BRP).

Deze wijziging van de Wet BRP komt voort uit een petitie van ouders die het als een groot emotioneel gemis zien en als feitelijk onjuist ervaren dat hun levenloos geboren kind niet in deze basisregistratie voorkomt. Het is vanaf 3 februari 2019 met terugwerkende kracht mogelijk om levenloos geboren kinderen in de BRP te registreren. Ook eerder levenloos geboren kinderen kunnen dus worden opgenomen in de basisregistratie.

Waar kan ik hiervoor terecht?

Het verzoek dient u in bij de gemeente waar u woont. De keuze is persoonlijk. U doet voor uzelf een verzoek om het kindje toe te voegen aan uw persoonsgegevens. De andere ouder moet dit ook voor zichzelf regelen. U maakt hiervoor telefonisch een afspraak.

Op de website van de Rijksoverheid kunt u precies nagaan wat uw moet doen om uw levenloos geboren kind te registreren in de basisregistratie personen (BRP).

Woont u in het buitenland? Dan dient u het verzoek in bij de laatste gemeente waar u in Nederland woonde.

Wanneer kunt u een verzoek indienen?

  • Het verzoek kan met terugwerkende kracht ingediend worden; ook eerder levenloos geboren kinderen kunnen dus worden opgenomen in de basisregistratie. Voorwaarde is wel dat u op het moment van de geboorte ingeschreven stond in Nederland
  • Voor registratie in de BRP is geen minimale duur van de zwangerschap vereist.

U neemt mee

  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning).
  • Als uw kind in Nederland is geboren: een akte levenloos geboren kind.
  • Als er nog geen akte van een levenloos geboren kind is, kunt u in de gemeente waar het kind geboren is alsnog vragen om een akte op te laten maken.
  • Als uw kind in het buitenland is geboren: een akte van een levenloos geboren kind of een ander document dat de geboorte van een levenloos geboren kind bewijst.
  • U neemt het ingevulde formulier verzoek tot opnemen kind persoonslijst (pdf, 60 KB) mee. Het is ook mogelijk het formulier in te vullen tijdens uw afspraak.

Voornaam

Als er in de akte van de burgerlijke stand geen voornaam vermeld staat, kunt u via de rechtbank om akteverbetering vragen. Dit is niet verplicht. U kunt ook alleen voor de registratie in de BRP een voornaam kiezen. Deze voornaam hoeft niet op de akte te staan.

Inzage

Na registratie in de BRP zijn de gegevens van uw kind zichtbaar op Mijn.overheid.nl. Andere overheidsinstanties krijgen hier geen bericht van en kunnen dit niet zien.