Zon op dak

Om duurzame elektriciteit op te wekken, zijn de daken van gebouwen de plek om te starten. Al vele woningen, bedrijfspanden en maatschappelijke gebouwen hebben zonnepanelen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle daken die geschikt zijn zonnepanelen hebben.

Om pandeigenaren te stimuleren om zonnepanelen te plaatsen hebben we de volgende mogelijkheden:

Collectieve inkoop zonnepanelen

Elk jaar organiseren we twee collectieve inkoopacties. Eén voor isolatie en één voor zonnepanelen. Of er een actie loopt kunt u zien op het energieloket. Voor de inkoopactie kunt u gebruik maken van de duurzaamheidslening.

Subsidie Energiefonds Samen

De subsidie Energiefonds Samen kan ingezet worden om samen met uw buren zonnepanelen te plaatsen. U krijgt een vergoeding van 150 euro per woning die met u meedoet. De vergoeding is voor de kosten die u maakt voor het bij elkaar brengen van buren en het inwinnen van informatie en advies.