CO2-Prestatieladder

Op deze pagina leest u wat wij als gemeente zelf doen om energie en CO2 te besparen.

CO2 is een broeikasgas. Dat betekent dat als er te veel in de lucht zit, de aarde sneller opwarmt. De Nederlandse politiek heeft daarom in het Klimaatakkoord een doel gesteld: in 2030 stoten we 55% (voorheen 49%) minder CO2 uit dan we deden in 1990. Zo helpen we klimaatverandering te remmen.

De gemeente Soest draagt ook bij aan het remmen van klimaatverandering. De organisatie wil het goede voorbeeld geven door zelf minder CO2 uit te stoten:

  • 90% minder CO2 uitstoten in 2024, ten opzichte van 2017 voor de gemeentelijk organisatie.
  • 2% energiebesparing per jaar voor de gemeentelijke organisatie, plus de gemeenschappelijke regelingen RMN en Uitvoeringsorganisatie BBS.
  • 100% groene stroom inkopen.

Het zichtbaar maken van onze CO2-uitstoot doen wij middels de CO2-Prestatieladder.

In verband met de toegankelijkheid plaatsen wij de achterliggende documenten niet op de website. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een managementsysteem dat ons helpt om ons bewust te worden van onze uitstoot en inzicht te krijgen in hoe wij die kunnen verminderen. Door het maken van een CO2-footprint zijn onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht. Hiermee krijgen wij een beter inzicht in onze uitstoot en kunnen wij maatregelen uitvoeren om de voetafdruk te verkleinen.

Dat betekent dat wij kijken naar de uitstoot van:

  • Ons wagenpark en de zakelijke kilometers die we rijden
  • Onze gemeentelijke huisvesting, waaronder het gemeentehuis
  • Ons maatschappelijk vastgoed
  • Ons andere eigendom zoals openbare verlichting en verkeersregelinstallaties

Gecertificeerd op niveau 3

Onze uitstoot wordt volgens dit systeem halfjaarlijks gemonitord. Jaarlijks evalueren wij ons energiebeleid, onze reductiedoelstellingen en onze vorderingen hierin. De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus (treden). Gemeente Soest is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder.

Voor inzage in meer documenten over onze footprint en het CO2-Bewust Certificaat van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder, zie de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).​​​​​​​​​​​​​​