CO2-footprint

Met de informatie op deze pagina brengen wij u op de hoogte van de CO2-uitstoot van onze eigen organisatie. De CO2-footprint (of voetafdruk) laat zien hoeveel ton kg CO2 de gemeente Soest als organisatie heeft uitgestoten voor een bepaalde periode. Het maken en delen van deze footprint is onderdeel van de CO2-Prestatieladder.

CO2-footprint

CO2 (ton) 2019 2020 2021 2022-1 2022
Gasverbruik 337,7 418 428,9 220,3 389,1
Biogas 145,5 145,5 0 0 0
Biobrandstof (hout) 4 4,3 3,6 2,5 2,7
Wagenpark 37,5 39,6 34,5 20,7 36,3
Bedrijfsmiddelen 2,3 5,7 1,8 0 0
Elektriciteitsverbruik 0 1 0 0 0
Zakelijke kilometers 45,3 34,9 14 7,2 14,7
Totaal: 570,1 649 482,8 250,6 442,9
Bovenstaande tabel toont de footprint van de afgelopen jaren. Wanneer er ‘-1’ achter het jaar staat betekent dat het gaat om de eerste helft van dat jaar.

CO2-uitstoot per FTE

jaartal uitstoot (kg CO2) per FTE
2017 8,03
2018 8,08
2019 2,25
2020 2,75
2021 1,31
2022 1,34
2023 verschijnt in 2024

Doelstellingen

De gemeente Soest heeft de volgende doelen gesteld:

 • 90% minder CO2 uitstoten in 2024, ten opzichte van 2017 voor de gemeentelijk organisatie.
 • 2% energiebesparing per jaar voor de gemeentelijke organisatie en gemeenschappelijke regelingen.
 • 100% groene stroom inkopen.

Ook na 2024 blijven wij onze uitstoot verminderen. Zodra de nieuwe doelen bekend zijn, delen wij die op deze pagina.

Certificering

In 2020 is de gemeente Soest voor het eerst gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Sindsdien laten wij ons elk jaar certificeren. In de komende jaren willen we zelfs naar niveau 4 gaan! Dat betekent dat we niet alleen de uitstoot van onze eigen organisatie meenemen, maar ook die van onze ketenpartners. Denk aan bijvoorbeeld het woon-werkverkeer of de betonketen.

Dit doen wij aan CO2-reductie 

Hieronder zie je maatregelen met daarbij het % reductiepotentieel van de emissiestroom:

 • Inkopen van alleen maar Nederlandse groene stroom. (-100%)
 • Energiebesparende maatregelen (bijv. isolatie) en onderzoek naar zelf opwekken (zonnepanelen) bij eigen vastgoed. (4%)
 • Overstappen van fossiele brandstof auto’s (-30%)
 • Elektrisch handgereedschap (bijvoorbeeld kettingzaag, bladblazer) (-89%)
 • LED-verlichting overal toepassen. (-30%)
 • Verduurzamen mobiliteitsregeling van eigen personeel zoals meer fietsen, OV en deelauto’s in plaats van brandstofauto’s rijden. (4%)
 • Faciliteiten voor thuiswerk aanbieden en toepassen.
 • Duurzaam inkopen en aanbesteden

Wat kunt u doen?

Wilt u zelf CO2-uitstoot verminderen? Hierbij wat tips.

 • Bedenk voor u zelf welke activiteiten u doet op een dag. Waarvoor gebruikt u elektriciteit? En rijdt u bijvoorbeeld in een auto of scooter? Vaak gebruiken die ook brandstoffen.
 • Let op uw rijgedrag. Rijd met een lage toerental en controleer regelmatig uw bandenspanning.
 • Zorg dat verlichting en apparaten zijn uitgeschakeld indien ongebruikt. Let op sluipverbruik: als iets stand-by staat of de stekker in het stopcontact zit, wordt er ook stroom verbruikt.
 • Weet u hoeveel energie u verbruikt om uw woning te verwarmen? Gaat er veel warmte verloren of is uw woning goed geïsoleerd? Duurzaam Bouwloketkunt u helpen met het verduurzamen van uw woning.

Communicatie en participatie

We betrekken steeds meer onderdelen van onze organisatie bij het verduurzamen, zo ook voor CO2-besparing! Ook in de Soester Courant, op onze Facebookpagina en Instagram vindt u regelmatig nieuwsberichten over verduurzaming. Daarnaast werken we graag samen met inwoners, lokale en regionale partners. Samen kunnen we nog meer besparen.

Voorbeelden hiervan zijn: Regionale Energie StrategieMRA-Elektrisch, Het bedrijven platform duurzaamheid van BMO en Energie Actief Soest (EAS) en de Soester Energie Coöperatie (SOEN)

Naar de CO2-Prestatieladder