Trouwen in het buitenland

Wilt u in het buitenland trouwen? Het land van uw keuze kan vragen om een verklaring van huwelijksbevoegdheid of een ongehuwdverklaring. Dit verschilt per land. Neem daarom contact op met de Nederlandse ambassade of het consulaat of rechtstreeks met de instantie of burgerlijke stand die uw huwelijk voltrekt. Kijk voor uitgebreide informatie op de website van Rijksoverheid.

In de verklaring huwelijksbevoegdheid staat dat u ongehuwd bent en dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen. U vraagt de verklaring aan in uw huidige woonplaats of laatste woonplaats in Nederland. Bent u nooit ingeschreven geweest in Nederland? Vraag dan de verklaring aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u wilt gaan trouwen.

Voor een geregistreerd partnerschap kan deze verklaring niet worden afgegeven.

Voorwaarden

  • U bezit de Nederlandse Nationaliteit én
  • U staat ingeschreven in een gemeente in Nederland óf
  • U bent woonachtig in het buitenland en heeft als laatste een woonplaats in Nederland gehad

Hoe werkt het?

Maak telefonisch een afspraak met de gemeente via (035) 609 34 11. U neemt het volgende mee:

Van uzelf en uw partner

  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Een afschrift van een geboorteakte, als die nooit in de basisregistratie personen is geregistreerd
  • Een verklaring van woonplaats/nationaliteit/burgerlijke staat, als u of uw partner in het buitenland woont
  • Als u eerder getrouwd bent geweest: de echtscheidingsakte of de overlijdensakte, als die nooit in de basisregistratie personen is geregistreerd

Kosten

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid kost € 23,30

(Tarief 2018)

Een ongehuwd verklaring is een (internationaal) uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP). Hierin staat dat u volgens de BRP niet bent gehuwd.

Hoe werkt het?

Een ongehuwdverklaring vraagt u online aan via een uittreksel uit de basisregistratie personen. Woont u als Nederlander in het buitenland dan kunt u bij een RNI-gemeente een uittreksel uit de BRP aanvragen. In dit uittreksel staat informatie over uw huwelijkse staat tot het moment van emigratie.

Kosten

Een uittreksel uit de BRP kost € 9,05

(Tarief 2017)

Buitenlands huwelijk registreren

Nadat u getrouwd bent in het buitenland, moet u het huwelijk registreren in Nederland in de gemeente waar u woont.

Hoe werkt het?

U maakt een afspraak bij de gemeente via (035) 609 34 11.

U neemt mee:

  • De originele huwelijksakte met legalisatie of apostille, eventueel vertaald door een beëdigd vertaler
  • Uw geldige identiteitsbewijs

Lees meer over het registeren van buitenlandse documenten.

Wonen in buitenland, trouwen in Nederland

Woont u als Nederlander in het buitenland en wilt u in Nederland trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten? Dan moet u dit aangeven bij de gemeente Den Haag.