Taxatieverslag WOZ-waarde

De WOZ-waarde wordt vermeld op de jaarlijkse gecombineerde belastingaanslag. In het taxatieverslag staat hoe de gemeente de WOZ-waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken) van uw huis of bedrijf heeft bepaald. U kunt dit verslag opvragen via de digitale belastingbalie.

  Let op

  Wij zijn bezig met een nieuw belastingsysteem. U kunt daarom geen wijzigingen doorgeven of gegevens inzien via de belastingbalie.

  Wilt u iets regelen? Stuur dan een verzoek via het contactformulier. Wij verwerken uw aanvraag direct in het nieuwe systeem.

  Waarvoor is de WOZ-waarde?

  • De WOZ-waarde van uw pand of woning bepaalt hoeveel Onroerende zaakbelasting (OZB) u moet betalen.
  • Ook wordt de WOZ-waarde gebruikt om het eigenwoningforfait en de waterschapsbelasting te bepalen. Het GBLT heft de waterschapsbelasting namens het waterschap Vallei en Veluwe.
  • De WOZ-waarde heeft invloed op de maximale huurprijs bij sociale woningbouw. Lees hier meer over op Rijksoverheid.nl: huurprijs en puntentelling.

  Opbouw WOZ-waarde

  Ieder jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of grond vast. De waarde van uw woning voor belastingjaar 2018 is bepaald door een vergelijking met verkoopcijfers van soortgelijke objecten die rond de waardepeildatum 1 januari 2017 zijn gerealiseerd.

  Als er een wijziging aan het object heeft plaatsgevonden in de periode tussen de waardepeildatum (1 januari 2017) en de aanvang van het belastingjaar (1 januari 2018) dan wordt hiermee bij de waardebepaling rekening gehouden. Meer informatie vindt u op de website van de waarderingskamer: Hoe de woz-waarde tot stand komt.