Vergunning kabels en leidingen

Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen, onderhouden en verwijderen.

Een aanvraag voor een kabels- en leidingenvergunning of het melden van graafwerkzaamheden regelt u online via het MOOR-platform.

Nodig bij de aanvraag

  • een plattegrond waarop te zien is waar u de kabel of leiding wilt plaatsen
  • de datum en het tijdstip waarop u de kabel of leiding wilt plaatsen
  • indien sprake is van een gemachtigde: een machtiging

Buisleiding voor gevaarlijke stoffen

Voor het aanleggen van buisleidingen voor gevaarlijke stoffen gelden de volgende voorwaarden:

  • aanleg is toegestaan volgens het bestemmingsplan
  • u heeft hiervoor een omgevingsvergunning gekregen