Zienswijze indienen

Soms heeft de gemeente een plan of neemt zij een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan binnen 6 weken na publicatie van het ontwerpbesluit of ontwerpplan uw mening geven. Deze mening heet zienswijze.

U kunt alleen een zienswijze indienen over: ontwerpbestemmingsplan, ontwerpwijzigingsplan of een ontwerpbesluit van een omgevingsvergunning.

  • Dit zijn plannen die nog niet goedgekeurd zijn.
  • De gemeente laat via de website en huis-aan-huisbladen weten dat er nieuwe plannen of besluiten zijn.
  • De gemeente kan het besluit dan nog aanpassen.
  • De gemeente kan uw mening dus overnemen in het definitieve besluit.
    Maar dat hoeft niet.
  • Verschillende mensen kunnen met het plan of besluit te maken krijgen.
  • De gemeente kijkt naar hun belangen en neemt dan een beslissing.
Zienswijze indienen