Zienswijze indienen

Een zienswijze is een reactie op een ontwerpbestemmingsplan. Een ontwerpbestemmingsplan wordt ter inzage gelegd via de officiĆ«le publicaties op Overheid.nl en in de Soester Courant.

Iedereen kan een zienswijze indienen tijdens de periode dat het plan ter inzage ligt. Meestal is dit een periode van zes weken.

Een zienswijze die te laat wordt ingediend, wordt niet in behandeling genomen.

Zienswijze indienen