Alcoholwetvergunning

Wilt u als ondernemer alcohol verkopen of schenken? Dan heeft u alcoholwetvergunning nodig.

Wanneer is dit nodig?

Wanneer is een alcoholwetvergunning of een wijziging hiervan nodig?

 • Als u een kantine, café, restaurant, bedrijfsrestaurant of slijterij wilt starten of overnemen en daar alcohol gaat schenken
 • Als u de inrichting van een bestaande horecagelegenheid bouwtechnisch verandert, moet de bestaande vergunning aangepast worden
 • Als de ondernemersvorm verandert, bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV

Wanneer niet?

Organiseert u een feest of evenement en wilt u daar drank voor gebruik ter plaatse verkopen? U kunt daarvoor tijdelijk een ontheffing aanvragen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Ontheffing tijdelijk alcohol schenken.

Wijziging leidinggevende

Krijgt de horecagelegenheid een nieuwe leidinggevende of gaat er een leidinggevende weg? Dan geeft u dit door via de melding wijziging leidinggevende (pdf, 79 KB).

Vergunning aanvragen

U vraagt de vergunning schriftelijk aan bij de gemeente. U vult hiervoor het Alcoholwetformulier in met een verklaring van leidinggevende.

Er zijn twee soorten modellen, namelijk Model A voor horecabedrijven of slijterijen en Model B voor paracommerciële instellingen (verenigingen).

Voor het schenken van alcohol in een horecabedrijf en het verkopen van sterke drank in een slijterij heeft u een alcoholwetvergunning nodig. Gebruik hiervoor het alcoholwetformulier model A en de verklaring van leidinggevende.

Alcoholwetvergunning Model A (pdf, 116 KB) Verklaring van leidinggevende (pdf, 68 KB)

Meesturen met de aanvraag

U heeft de volgende gegevens nodig voor uw aanvraag:

 • een uittreksel uit het handelsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel
 • een geldig diploma Sociale Hygiëne van de SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca) van alle op de vergunning genoemde personen
 • een geldig identiteitsbewijs van alle personen die u in de aanvraag noemt
 • de huurovereenkomst van het pand waarin de horeca-inrichting wordt gevestigd
 • de overname-overeenkomst (indien van toepassing)
 • een bedrijfsplan

Bij de vergunning hoort een aanhangsel waarop de leidinggevenden staan. Hiervoor moet u doorgeven:

 • de persoonsgegevens van de leidinggevende
 • een geldig identiteitsbewijs van de leidinggevende
 • een geldig diploma Sociale Hygiëne van de SVH
 • de arbeidsovereenkomst

Paracommerciële instellingen, zoals verenigingen, stichtingen en speciale vormen van horeca, zoals sportkantines, zorginstellingen, musea, bedrijfskantines en -restaurants, rouwcentra en crematoria die niet-bedrijfsmatig alcoholische dranken schenken, gebruiken uitsluitend het alcoholwetformulier model B.

Bent u geen paracommerciële instelling? Dan moet u het alcoholwetformulier model A invullen.

Alcoholwetvergunning Model B (pdf, 107 KB) Verklaring van leidinggevende (pdf, 58 KB)

Meesturen met de aanvraag

U heeft de volgende gegevens nodig voor uw aanvraag:

 • een geldig identiteitsbewijs van alle personen die u in de aanvraag noemt
 • een kopie uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden)
 • een kopie verklaring Sociale Hygiëne van de leidinggevende of een kopie verklaring vakbekwaamheid (diploma cafébedrijf of diploma restaurantbedrijf)
 • Arbeidsovereenkomst (voor zover in loondienst)
 • een huur-, of pachtovereenkomst of eigendomsbewijs van het pand
 • een kopie van het bestuursreglement
 • een lijst met barvrijwilligers die de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) hebben gevolgd
 • een plattegrond (schaal 1:100) van het horecabedrijf
 • informatie over de luchtverversingscapaciteit van de mechanische ventilatie van de inrichting. Als u deze informatie niet zelf heeft, dan kunt u dit opvragen bij de fabrikant en/of het installatiebedrijf.

Afspraak maken

De ingevulde formulieren levert u bij de gemeente in, inclusief de overige gegevens die bij de aanvraag horen. Hiervoor maakt u een afspraak. Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11.

Kosten

Soort vergunning Kosten (euro
Alcoholwetvergunning 311,40

Termijn

Wij nemen binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. Gaat het om een vergunning voor een buurthuis of kantine? Dan nemen wij een besluit binnen zes weken na uw aanvraag.