Exploitatievergunning

Wilt u een openbare inrichting, bijvoorbeeld een hotel, een bed en breakfast, cafĂ© of restaurant, pension, cafetaria, snackbar buurthuis of clubhuis starten of overnemen? Of verandert er iets in uw (horeca)bedrijf? Dan moet u een exploitatievergunning aanvragen, ook als u geen alcohol schenkt.

Vergunning aanvragen

U vraagt de vergunning schriftelijk aan bij de gemeente.

U vult hiervoor in:

De ingevulde formulieren levert u bij de gemeente in, inclusief de overige gegevens die bij de aanvraag horen. Maak hiervoor wel eerst een afspraak. Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11.

Wat neemt u mee?

Bij uw afspraak neemt u het ingevulde aanvraagformulier en alle bijlagen mee:

  • Een uittreksel uit het handelsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel
  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) van alle personen die u in de aanvraag noemt
  • De huur- of koopovereenkomst van het pand waarin de openbare inrichting wordt gevestigd
  • Bij een overname: de overeenkomst
  • Een bedrijfsplan

Krijgt het bedrijf een nieuwe leidinggevende? Dan geeft u dit door via de melding wijzigen leidinggevende exploitatievergunning (pdf, 69 KB)

U heeft geen exploitatievergunning nodig bij exploitatie van:

  • een zorginstelling
  • een museum
  • een bedrijfskantine
  • een bedrijfsrestaurant
  • een winkel waarbij u gebruik maakt van de mengformule

Mengformule

In panden in de winkelgebieden Winkelpromenade Soestdijk, Soest-Zuid en de Rademakerstraat mag een ondernemer vergunningvrij, ondergeschikte, ondersteunende horeca voeren. De functie moet zijn: centrum, gemengd, detailhandel of dienstverlening. Wilt u weten of uw onderneming valt onder deze mengformule? Neem dan contact op met de afdeling vergunning en handhaving.

Kosten

Aanvraag exploitatievergunning Kosten (euro
Behandeling van uw aanvraag 273,65

Termijn

Wij nemen binnen acht weken na ontvangst van een volledige aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.