Muziekmelding horeca (incidentele festiviteit)

Wilt u in uw horecabedrijf een festiviteit organiseren met meer geluid dan de geldende normen? Dan moet u dit bij de gemeente melden.

U mag tot uiterlijk 01.00 uur 's nachts de geluidsnormen overschrijden.

Activiteit melden

Uw activiteit meldt u minimaal twee weken van tevoren via het online formulier. U rekent gelijk af via iDEAL.

Alarm:

Let op! Gebruikt u een Apple?

Dan kan het zijn dat u bij het openen van het formulier de melding ‘deze verbinding is niet privé’ krijgt. Wij adviseren u om bij deze melding een ander apparaat te gebruiken. Wij zoeken naar een oplossing. Onze excuses voor het ongemak. 

Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Kennisgeving incidentele festiviteit

Sluitingstijden

Standaard mag een horecabedrijf openblijven tot 24.00 uur 's nachts. Daarom heeft u mogelijk ook een tijdelijke ontheffing sluitingsuur nodig. Dit regelt u gelijk met uw kennisgeving.

Aantal aanvragen per kalenderjaar

  • Buitengebied:
    • U mag voor het buitengebied maximaal drie keer per jaar een aanvraag doen.
  • Binnen de bebouwde kom:
    • U mag binnen de bebouwde kom maximaal zes keer per jaar een aanvraag doen.
    • Van die zes keer mag dit maximaal drie keer per jaar op uw terras zijn.

Meer informatie vindt u in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Kosten

Soort aanvraag Kosten (euro)
Kennisgeving incidentele festiviteit 44,55
Eventueel: Ontheffing sluitingsuur 44,55