Muziekmelding horeca (incidentele festiviteit)

Als horecaondernemer moet u voldoen aan de geluidsnormen van het activiteitenbesluit. Organiseert u een festiviteit waarbij u deze geluidsnormen wilt overschrijden, dan moet u dit melden. U mag tot uiterlijk 01:00 uur 's nachts de geluidsnormen overschrijden.

Kennisgeving incidentele festiviteiten

Uw activiteit meldt u minimaal twee weken van tevoren online via het formulier Kennisgeving incidentele festiviteit. U rekent gelijk af via iDEAL.

Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Kennisgeving incidentele festiviteit

Sluitingstijden

Standaard mag een horecabedrijf openblijven tot 24:00 uur 's nachts. Daarom heeft u mogelijk ook een tijdelijke ontheffing sluitingsuur nodig. Dit regelt u gelijk met uw kennisgeving incidentele festiviteit.

Aantal aanvragen per kalenderjaar

  • Buitengebied:
    • In het buitengebied mag u maximaal 3 keer per jaar een incidentele festiviteit houden
  • Binnen de bebouwde kom:
    • In uw inrichting mag u maximaal 6 keer per jaar een incidentele festiviteit houden
    • Van die 6 keer mag dit maximaal 3 keer per jaar op uw terras plaatsvinden

Meer informatie vindt u in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Kosten

Soort aanvraag Kosten (euro)
Kennisgeving incidentele festiviteit 41,95
Eventueel: Ontheffing sluitingsuur 41,95