Veelgestelde vragen noodopvang

Veelgestelde vragen over de noodopvang van vluchtelingen in het Fletcher hotel.

24 uur per dag kunt u bellen of appen met het COA op telefoonnummer: 06-27 87 51 25. U kunt ook een mail sturen naar FMMZSoestFletcherNO@coa.nl.

De asielzoekerscentra (azc’s) in Nederland zitten overvol. Er zijn dringend extra opvanglocaties nodig. Daarom kreeg gemeente Soest het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om vluchtelingen tijdelijk op te vangen in het Fletcher hotel aan de Birkstraat 138. Als er niet voldoende plekken voor opvang komen, moeten de mensen worden opgevangen in noodopvanglocaties zoals sporthallen. Die locaties zijn niet geschikt voor de opvang van groepen mensen. De oproep voor noodopvang is gedaan aan alle gemeenten in Nederland. Inmiddels is er op diverse plaatsen in Nederland en met verschillende looptijden noodopvang. En er zijn nog meer gemeenten in het land waar het COA mee in gesprek is.

Er zijn in Nederland te weinig goede, menswaardige opvangplekken. De asielzoekerscentra zitten overvol en op 1 juli 2023 vervallen er enkele locaties voor noodopvang. Het COA en veel gemeenten in Nederland zijn hard op zoek naar plekken om vluchtelingen tijdelijk en veilig op te vangen. Ook de gemeente Soest wil daaraan bijdragen. Dat doen we onder andere door noodopvang mogelijk te maken in het Fletcher hotel.

Iedere gemeente in ons land zou asielzoekers op moeten vangen. Het aantal is afhankelijk van hoe groot de gemeente is en hoeveel inwoners er zijn. Grote gemeenten moeten meer mensen opvangen dan kleine. Voor Soest kom je uit op 161 mensen. Dat zijn er meer dan er nu bij het Fletcher hotel komen. Bij Soesterberg ligt ook een asielzoekerscentrum (Kamp van Zeist). Maar die valt onder de gemeente Zeist. Daarom zoekt de gemeente Soest ook nog naar andere locaties. Bij het Fletcher hotel is 90 personen het maximum.

Het COA vindt het Fletcher hotel geschikt omdat er onder andere bedden, sanitair, verblijfsruimten en een professionele keuken zijn. Opvang in bijvoorbeeld een sporthal heeft dat niet allemaal. Bovendien wil het hotel hieraan meewerken. Het hotel is brandveilig  en een vergunning lijkt ruimtelijk en juridisch haalbaar. 

Bewoners van een noodopvang mogen zich vrij bewegen. Ze mogen de noodopvang verlaten en net als andere inwoners bijvoorbeeld buiten wandelen, boodschappen doen, sporten of vrijwilligerswerk doen. Kinderen in een noodopvang gaan net als Nederlandse kinderen naar school. De bewoners krijgen als ze aankomen uitleg (in hun eigen taal) over zaken als veiligheid en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Natuurlijk is het voor hen wel even wennen. Daarom is er 24 uur per dag een begeleider en/of toezicht van het COA aanwezig om bewoners te ondersteunen en om in te grijpen als dat nodig is. Het COA draagt zorg voor dagactiviteiten voor de bewoners. Denk aan het leren van de Nederlandse taal en wegwijs worden in onze gemeente. Zo blijven bewoners bezig en kunnen ze wennen aan onze Nederlandse samenleving. Op die manier zorgt het COA ervoor dat de bewoners van de noodopvang kunnen integreren in hun omgeving.

De omgevingsvergunning voor het tijdelijk gebruiken van het Fletcher Hotel voor de opvang van vluchtelingen is op 17 oktober 2023 verleend door de gemeente aan het COA. U kunt de vergunningaanvraag van het COA bekijken bij de Documenten. Er zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zijn meegenomen in de afwegingen bij de besluitvorming over de aanvraag omgevingsvergunning.

Belanghebbenden konden tot en met 6 december 2023 bezwaar maken. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

Onder Documenten vindt u alle relevante stukken.

Vluchtelingen zijn mensen die door oorlog of andere redenen vrezen voor hun leven en asiel aanvragen in ons land. Vluchtelingen die asiel aanvragen noemen we ook wel asielzoekers. Zij worden tijdens de behandeling van hun asielaanvraag opgevangen in asielzoekerscentra (azc’s). Zodra zij een verblijfstatus krijgen in Nederland worden ze statushouders genoemd. Vanaf dat moment hebben ze ook recht op een woning in Nederland. De instroom van asielzoekers is nu erg hoog. En door de krapte op de woningmarkt vinden statushouders – net als andere inwoners van ons land – niet snel een woning en blijven ze in de azc’s. Daardoor zitten de bestaande azc’s overvol. Wettelijk zijn we verlicht om iedereen die in Nederland asiel aanvraagt op te vangen. Daarom zijn extra opvanglocaties nodig: de tijdelijke noodopvang

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland tijdens de asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt.

Kijk voor meer informatie op de website het COA.

De reguliere opvanglocaties (asielzoekerscentra) zitten vol. Dit komt ook doordat er meer asielzoekers naar Nederland komen. De belangrijkste reden is echter het grote woningtekort in Nederland. Hierdoor zitten er ruim 13.000 statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) in asielzoekerscentra die eigenlijk al moeten uitstromen naar woningen. Het COA is druk bezig met het zoeken naar nieuwe opvanglocaties.

Normaliter zijn dit trajecten die langere tijd duren. In de huidige situatie met acute behoefte aan opvangplaatsen doet het COA een beroep op alle gemeenten in Nederland om tijdelijk een aantal vluchtelingen opvang te bieden. Het Fletcher hotel in Soest is zeer geschikt om in te zetten voor de noodopvang van asielzoekers. Het voldoet aan alle voorwaarden die het COA aan (tijdelijke) noodopvanglocaties stelt (zoals sanitair, slaapplekken, keuken en verblijfsruimten). 

Het gaat om mensen met verschillende leeftijden en nationaliteiten. De samenstelling van deze groep verandert steeds. Het COA spant zich in voor een evenwichtige samenstelling van bewoners.

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op al haar locaties. Dit doet het COA samen met de beveiligingsorganisatie Trigion. Tussen 8.00 uur en 22.00 uur zijn er medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Daarnaast zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiligers op de locatie. Waar nodig is er contact tussen het COA en de politie. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. De vluchtelingen krijgen begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals veiligheid maar ook omgangsvormen in Nederland.

Vanaf het moment dat de eerste bewoners komen, wordt de noodopvang maximaal 18 maanden (1,5 jaar) gebruikt. Het kan zijn dat niet de hele looptijd dezelfde bewoners in de noodopvang in het Fletcher hotel zitten. In de noodopvang komen mensen die net in Nederland zijn aangekomen. Als hun asielaanvraag in behandeling wordt genomen, verhuizen asielzoekers naar een gewoon AZC. Als daar geen plek is, blijven ze in de noodopvang.

De mensen die in de opvang wonen, hebben dezelfde rechten en plichten als ieder ander in Nederland als het aankomt op bewegingsvrijheid. Ze mogen zich dus vrij bewegen in de gemeente. Het COA heeft wel huisregels. Bewoners krijgen die regels in hun eigen taal uitgereikt. En ze krijgen uitleg over rechten, plichten en omgangsvormen in Nederland. Leerplichtige kinderen volgen onderwijs.

Daarnaast hebben volwassenen gesprekken met onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en VluchtelingenWerk. Ze bereiden zich met programma’s en/of vrijwilligerswerk voor op hun toekomst. Dat kan in het hotel maar ook op een andere locatie zijn. Met organisaties en partijen in de omgeving zoeken we naar een zinvolle tijds- en dagbesteding. Asielzoekers mogen ook werken.

Na binnenkomst in Nederland worden alle asielzoekers geïdentificeerd en geregistreerd door de vreemdelingenpolitie en de IND. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt daarna eventuele documenten. De mensen krijgen bovendien een tbc-controle en algemeen gezondheidsonderzoek. Ook bieden we hen een vaccinatie tegen COVID-19 aan.

Ja, ze mogen bezoek ontvangen. Bezoekers moeten zich wel van tevoren melden.

Wilt u met uw talent, kennis of ervaring een bijdrage leveren aan de begeleiding van asielzoekers? Of wilt u op een andere manier meehelpen? Neem dan contact op met het team Wonen van het azc Soest. U kunt een mail sturen naar: fmmzsoestfletcherno@coa.nl.

Het COA heeft helaas geen ruimte en tijd voor het sorteren en verdelen van kleding en spullen op een tijdelijke opvanglocatie. U kunt kleding, fietsen en goederen het beste brengen naar inzamelpunten, zoals van het Leger des Heils. Mocht er kleding of spullen nodig zijn voor de bewoners van de locatie, dan maakt het COA gebruik van bestaande contacten met verschillende organisaties.

U leest meer hierover op de website van het COA.

Meer lezen?

  • Asielzoekers wonen en leven zelfstandig in een azc. Benieuwd hoe het leven in een azc er uit ziet? Kijk voor meer informatie op de website van het COA.

  • In en rondom azc's zijn veel vrijwilligers actief. Wil jij ook iets bijdragen? Kijk voor meer informatie op de website van het COA.