Open Hof

Wens COA: asielzoekers in Open Hof

Het college van burgemeester en wethouders kreeg in september een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Daarin vraagt het COA om mee te werken aan een onderzoek. Het COA wil graag asielzoekers opvangen op locatie Open Hof. Dit was vroeger een kerkgebouw aan de Veenbesstraat 2. 

Het COA wil graag maximaal 140 mensen opvangen voor een periode van vijf jaar. In dat geval huurt het COA het gebouw en levert en plaatst woonunits op het terrein. 

Gesprek met COA

Het college heeft besloten om mee te werken aan een onderzoek naar de mogelijkheden. De gemeente toetst de wensen van het COA op ruimtelijke inpassing en de nodige voorzieningen. Ook kijken we naar het effect op de omgeving.

Toetsingskader

Opvang en tijdelijke woningen moeten ruimtelijk en maatschappelijk passen in de buurt. Daarom heeft de gemeente gewerkt aan een toetsingskader. Meer informatie: Locatieonderzoek voor tijdelijke woningen en asielopvang.

Gesprek met omwonenden

Zodra er meer duidelijkheid is over het toetsingskader en de wensen van het COA, gaan we samen met het COA in gesprek met omwonenden en andere belanghebbenden. In het gesprek is er alle ruimte voor vragen, ideeën en mogelijke zorgen. 

Omwonenden en belanghebbenden hebben over de stand van zaken een bewonersbrief (pdf, 85 KB) ontvangen.

Voorlopig niets. Eerst gaat de raad het toetsingskader vaststellen. Daarmee kunnen we bepalen of een locatie geschikt is voor asielopvang (of tijdelijke woningen). Dat geldt ook voor Open Hof. Daarnaast moet het COA het eens worden met het kerkbestuur over de locatie. Als het COA en het kerkbestuur het eens zijn, werkt het COA de plannen verder uit. 

We passen eerst het toetsingskader toe op locatie Open Hof. Als Open Hof geschikt lijkt, gaan we in gesprek met de buurt. Naar verwachting in april. In het gesprek is er alle ruimte voor vragen, ideeën en mogelijke zorgen.