Aangifte van overlijden doen

  • Meestal doet de begrafenisondernemer aangifte van overlijden
  • U kunt de aangifte ook zelf doen bij het gemeentehuis, maak hiervoor een afspraak
  • Een overlijden geeft u binnen zes werkdagen door
  • Dit doet u bij de gemeente waarin het overlijden plaatsvond

Zelf aangifte doen

U kunt ook zelf aangifte van overlijden doen. Dit doet u voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. Maak hiervoor een afspraak bij het gemeentehuis. U overlegt dan de benodigde stukken en u betaalt de kosten voor het uittreksel van overlijden. De gemeente maakt de akte op en u krijgt gelijk het verlof tot begraven of cremeren en het uittreksel van overlijden mee.

Afspraak aangifte overlijden

Meenemen op de afspraak

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een doktersverklaring van het overlijden
  • B-envelop met daarin gegevens over de doodsoorzaak. Deze krijgt u van de dokter
  • eventueel het trouwboekje om het overlijden in vast te leggen
Kosten
Afschrift Kosten
Afschrift overlijdensakte € 13,40