Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan is een voorbeeld van een ruimtelijk plan. In een bestemmingsplan staat wat de functie en het gebruik is van een gebied, perceel of gebouw. Bijvoorbeeld hoe hoog u mag bouwen en op welke wijze het pand kan worden gebruikt.

De gemeenteraad stelt een bestemmingsplan vast. De regels in het bestemmingsplan zijn bindend voor zowel overheid, burgers als bedrijven. Lees hier de uitleg over bestemmingsplannen.

Bestemmingsplan inzien

Op de gemeentelijke bestemmingsplanpagina staan alle vastgestelde en recent in procedure gebrachte ruimtelijke plannen. U kunt hier zoeken op adres, vanuit een lijst met plannen, of via de kaart. Er is een leeswijzer om u op weg te helpen. Komt u er niet uit? Maak dan een afspraak.

Naast onze gemeentelijke bestemmingsplanpagina kunt u de bestemmingsplannen in Soest raadplegen op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt plannen die nu in procedure zijn ook bekijken in de bibliotheek van Soest en Soesterberg.

Reactie op bestemmingsplan

U kunt reageren op een bestemmingsplan dat in procedure is. Dit kan door het indienen van een zienswijze. De gemeente kan het besluit daarna aanpassen, intrekken, aanhouden of ongewijzigd vaststellen.

Plannen nu in procedure

Op de volgende ontwerpbestemmingsplannen en ontwerpwijzigingsplannen kunt u binnen de gestelde zes weken een zienswijze indienen.

Ontwerpbestemmingsplannen: