Organisatieschema

Het management

Het management bestaat uit:

 • De gemeentesecretaris/algemeen directeur.
 • Drie managers van de aandachtsgebieden.
 • Twee strategisch adviseurs.

Organisatie

De organisatie werkt met aandachtsgebieden in plaats van afdelingen.

De drie aandachtsgebieden zijn:

Aandachtsgebied Fysieke Leefomgeving

Het is belangrijk dat omgeving waarin we leven mooi, groen en duurzaam is. En dat alle inwoners en ondernemers veilig en bereikbaar wonen, werken en ontspannen. Dat doen we met vijf teams.

Team Realisatie

Zorgt voor het onderhoud van:

 • De openbare ruimte.
 • Het gemeentelijk vastgoed, zoals sporthal en bibliotheek.
 • De begraafplaats.

Team Leefomgeving

Omvat de volgende (beleids)onderwerpen:

 • Afval- en grondstoffen.
 • Milieu.
 • Energietransitie.
 • Economische zaken.
 • Mobiliteit en verkeer.
 • Recreatie en toerisme.

Team Ruimtelijke Ontwikkeling

Omvat de volgende (beleids)onderwerpen:

 • Wonen.
 • Groen.
 • Landschap.
 • Water.
 • Geluid.
 • Erfgoed.

Team VTH & Serviceteam

Verleent vergunningen, houdt toezicht op het naleven van regels en voorschriften en handhaaft deze. Het Serviceteam zorgt voor een schone en veilige openbare ruimte.

Het Projectbureau

Werkt aan grote projecten in Soest en Soesterberg. Zoals het Dalweggebied, de nieuwe sporthal, verkeersplan Soest-Zuid, het Programma Hart van de Heuvelrug en Masterplan Soesterberg.

Aandachtsgebied Sociale Leefomgeving

We willen er zijn voor de inwoners en ondernemers die ons nodig hebben. En organiseren de zorg en ondersteuning steeds beter en dichtbij. We doen dat voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Zodat iedereen mee kan doen. Dat doen we met drie teams.

Team Maatschappelijke ontwikkeling

Omvat de volgende (beleids)onderwerpen:

 • Participatie en zelfredzaamheid.
 • Zorg.
 • Jeugd.
 • Veiligheid.
 • Onderwijs.
 • Leerlingenvervoer.

Team Vastgoed en Welzijn

Omvat de volgende (beleids)onderwerpen:

 • Gemeentelijk vastgoed (gebouw of terrein).
 • Kunst- en cultuurbeleid.
 • Aanvragen van inwonerinitiatieven.
 • Sport.
 • Volksgezondheid.

Sociale Team

Ondersteunt inwoners van alle leeftijden met lichamelijke-, psychische- en sociale problemen. Ook met opgroei- en opvoedproblematiek. En verzorgt het steunpunt mantelzorg.

Aandachtsgebied Bedrijfsvoering

Het is belangrijk dat onze gemeente goed wordt bestuurd. Dat onze dienstverlening optimaal is. En dat de organisatie goed functioneert. Dat doen we met vier teams.

Team Financiën en Control

Zorgt voor de verantwoording van de financiële situatie van de gemeente.

Team Advies & Interne dienstverlening

Heeft zes interne clusters:

 • Communicatie.
 • Inkoop en aanbesteding.
 • Juridische zaken.
 • Bestuurssecretariaat.
 • Facilitaire dienst.
 • HR.

Team Proces Informatiemanagement (PIM)

Ontwikkelt de digitale werkomgeving van de organisatie. Beheert het archief, het zaaksysteem en de digitale plattegrond van de gemeente. Handelt ook de gemeentelijke belastingen af.

Team Publiekszaken

Zorgt voor het contact met inwoners en een goede dienstverlening. Vanuit de publieksbalie, het Telefonisch Informatiepunt (TIP) en de gemeentelijke website www.soest.nl. Houdt persoonsgegevens bij in de Basisregistratie personen (BRP) en de Burgerlijke Stand. En geeft officiële documenten uit. Zorgt ook voor de organisatie van verkiezingen en de administratie van de begraafplaatsen.