Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het beleid en het bestuur van de gemeente Soest door onderzoek te doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid. De rekenkamercommissie Soest heeft een positief kritische houding en is onafhankelijk.

De onderzoeken richten zich op drie onderdelen:

  • Rechtmatigheid: voldoet de uitvoering aan de wettelijke kaders en regelgeving?
  • Doelmatigheid: is de voorbereiding en uitvoering van beleid efficiĆ«nt verlopen?
  • Doeltreffendheid: zijn de beoogde effecten van het beleid ook daadwerkelijk behaald?