Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de gemeente Soest.

Samenstelling en leden

Hieronder ziet u de samenstelling en leden van de rekenkamercommissie.