Uw aanslag gemeentelijke belastingen

Dagelijks maakt u gebruik van gemeentelijke voorzieningen, bijvoorbeeld de straat, het riool, de openbare verlichting en de afvalinzameling. Al deze voorzieningen kosten geld. Voor het grootste gedeelte kan de gemeente dit betalen door een bijdrage van de Rijksoverheid. Het overige deel bestaat uit inkomsten die binnenkomen doordat de gemeente heffingen oplegt: de gemeentelijke belastingen.

De digitale belastingbalie

In de digitale belastingbalie regelt u uw belastingzaken. U kunt hier:

  • machtigen, wijzigen of intrekken van uw automatische incasso
  • uw hond(en) aan- en/of afmelden
  • uw bezwaar indienen
  • een kopie van de belastingaanslag opvragen
Succesvol:

Inloggen belastingbalie

Alleen de persoon aan wie de belastingaanslag is gericht, kan inloggen met DigiD. Eigenaren en/of gebruikers van niet-woningen (bijvoorbeeld bedrijven of garages) kunnen inloggen met eHerkenning. Lukt dit niet? Neem telefonisch contact met ons op of vul het contactformulier in.

Inloggen met DigiD Naar de digitale belastingbalie Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Naar de digitale belastingbalie

Vragen over de WOZ-waarde? Neem contact op met de gemeente

Heeft u vragen of twijfels over de aanslag of de vastgestelde WOZ-waarde? Neem dan eerst telefonisch contact met ons op. Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11. Dan leggen wij u uit hoe het bedrag is opgebouwd. Of neem contact met ons op via het contactformulier

Bent u het ook na overleg niet eens met uw aanslag of WOZ-waarde? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar indienen via de digitale belastingbalie.  

Zelf bezwaar maken is gratis en gemakkelijk. U heeft geen gespecialiseerd bureau hiervoor nodig. Deze bureaus verdienen namelijk geld aan de vergoeding die de gemeente aan hen moet betalen. Hierdoor ontstaan hogere belastingtarieven en hier betaalt u als inwoner van de gemeente aan mee. Wanneer u zelf bezwaar indient heeft u net zoveel kans op een verlaging als wanneer u een gespecialiseerd bureau inschakelt. De gemeente maakt hierin geen onderscheid.