Uw aanslag gemeentelijke belastingen

Dagelijks maakt u gebruik van gemeentelijke voorzieningen, bijvoorbeeld de straat, het riool, de openbare verlichting en de afvalinzameling. Al deze voorzieningen kosten geld. Voor het grootste gedeelte kan de gemeente dit betalen door een bijdrage van de Rijksoverheid. Het overige deel bestaat uit inkomsten die binnenkomen doordat de gemeente heffingen oplegt: de gemeentelijke belastingen.

De digitale belastingbalie

In de digitale belastingbalie regelt u uw belastingzaken. U kunt hier:

  • machtigen, wijzigen of intrekken van uw automatische incasso
  • uw hond(en) aan- en/of afmelden
  • uw bezwaar indienen
  • een kopie van de belastingaanslag opvragen

Eigenaren en/of gebruikers van niet-woningen (bijvoorbeeld bedrijven of garages) kunnen het WOZ-taxatieverslag niet online inzien. Het taxatieverslag kan wel bij de gemeente worden opgevraagd.

Alleen de persoon aan wie de belastingaanslag is gericht, kan inloggen met DigiD.